Dobytí Parnasu

Dobytí Parnasu

Hudba na dvorech Svaté říše římské v 17. století

Echo du Danube (Rakousko)
Rainer Johannsen
– dulcian
Christian Zincke – umělecký vedoucí
Čtvrtek 19. 7. 2007, 19.30 hod.
Kongresový sál České národní banky
, Senovážné náměstí 30, Praha 1

Rakouský ansámbl vybral dramaturgicky jednotný a přesto pestrý program. Čerpání z jediné sbírky, kterou vydal v roce 1662 Jacob Ludwig (1623–1698), toho času dvorní hudebník v Gotě, zajistilo jednolitost programu tohoto večera. Takzvaná „Partiturbuch Ludwig“ vznikla sebráním asi stovky instrumentálních skladeb Ludwigových současníků z území dnešního Německa a Rakouska jako narozeninový dárek pro Ludwigova bývalého zaměstnavatele z Wolfenbüttelu. Pestrá směsice především sonát a ciacon, ale také tanců pochází z dílen takových mistrů, jakými jsou Samuel Capricornus, Antonio Bertali, Johann Jacob Froberger, Johann Heinrich Schmelzer a dalších.

[nggallery id=93]

The Capture of Parnassus

Music at the court of the Holy Roman Empire in the 17th century

Echo du Danube (Austria)
Rainer Johannsen – dulcian
Christian Zincke – artistic director
Thursday 19 July 2007, 7.30 pm
Congress Hall of the Czech National Bank

Senovážné náměstí 30, Praha 1

This Austrian ensemble chose a dramaturgically uniform yet vivid programme. Its homogenity lied in its single source: a collection published by Jacob Ludwig (1623-1698) in 1662 whilst he was court musician in Gota. The so-called ‘Ludwig Book of Scores’ consists of approximately one hundred instrumental compositions by Ludwig’s contemporaries from the area which forms present day Germany and Austria, compiled as a birthday present for Ludwig’s former employer in Wolfenbüttel. This rich potpourri of sonatas, chaconnes, as well as dances originated from the works of such masters as Samuel Capricornus, Antonio Bertali, Johann Jacob Froberger, Johann Heinrich Schmelzer and others.

 

[nggallery id=93]

The Capture of Parnassus

Music at the court of the Holy Roman Empire in the 17th century

Echo du Danube (Austria)
Rainer Johannsen – dulcian
Christian Zincke – artistic director
Thursday 19 July 2007, 7.30 pm
Congress Hall of the Czech National Bank
, Senovážné náměstí 30, Praha 1

This Austrian ensemble chose a dramaturgically uniform yet vivid programme. Its homogenity lied in its single source: a collection published by Jacob Ludwig (1623-1698) in 1662 whilst he was court musician in Gota. The so-called ‘Ludwig Book of Scores’ consists of approximately one hundred instrumental compositions by Ludwig’s contemporaries from the area which forms present day Germany and Austria, compiled as a birthday present for Ludwig’s former employer in Wolfenbüttel. This rich potpourri of sonatas, chaconnes, as well as dances originated from the works of such masters as Samuel Capricornus, Antonio Bertali, Johann Jacob Froberger, Johann Heinrich Schmelzer and others.

 

[nggallery id=93]