Amor Celeste & Amor Terrenal

Amor Celeste & Amor Terrenal

Španělské duchovní a světské písně 17. a 18. století

Marta Infante – mezzosoprán (Španělsko)
Manuel Vilas – barokní harfa (Španělsko)
Neděle 22. 7. 2007, 17:00 hod.
Zámek Dobříš, Dobříš 1

Na koncertě zazněly duchovní a světské písně zkomponované na konci XVII. a začátku XVIII. století ve Španělsku. Jsou to drobné sklady, které byly napsány pro jeden hlas a jeden doprovodný nástroj – typickou dvouřadou španělskou harfu „Arpa de dos órdenes“. Duchovní písně „Tonos Divinos“ vznikly pro potřeby chrámového provozu. Ve světských písních „Tonos Humanos“ se zpívá o lidské lásce, o přírodě, o hudbě. Na koncertě byly představeny také skladby významných španělských mistrů jako Durón a Navas, ale také anonymní písně. Všechny skladby ve španělštině se hrály v oblasti východního Španělska, především v Katalánsku, Valencii a na Baleárských ostrovech.

[nggallery id=94]

Marc Niubò, HARMONIE, 2007/09  

Marta Infante působivě přednášela a odstiňovala jednotlivé písně i strofy a nabídla tak velmi živý obraz tohoto repertoáru. Hlas paní Infante je předurčen k skladbám dramatických kvalit – její mezzosoprán má sytou barvu různých témbrových valérů, nosnost i ohebnost. […] zároveň paní Infante předvedla i krásná měkká pianissima – nadšené publikum si proto také vyžádalo ještě dva přídavky. Zpěvačku velmi citlivě doprovázel Manuel Villas na španělskou barokní harfu, který své umění představil i ve třech sólových skladbách, vesměs půvabných variacích, u nichž bylo možno želet pouze jejich krátkost.

Amor Celeste & Amor Terrenal

Spanish spiritual and secular songs from the 17th and 18th centuries

Marta Infante – mezzosoprano (Spain)
Manuel Vilas – baroque harp (Spain)
Sunday 22 July 2007, 5.00 pm
Dobříš Chateau
, Dobříš 1

This concert comprised sacred and secular songs composed in Spain at the end of the 17th and the beginning of the 18th century. They are diminutive works written for one voice and one accompanying instrument: the historical Spanish harp ‘Arpa de dos órdenes’.  Sacred songs ‘Tonos Divinos’ were composed for church use. Secular songs ‘Tonos Humanos’ sing of human love, of nature and of music. The duo presented compositions by significant Spanish masters such as Durón and Navas, as well as songs by anonymous composers. All works, performed in the original Spanish, originated in the area of Eastern Spain, primarily Catalonia, Valencia and the Balearic Islands.

 

[nggallery id=94]

Amor Celeste & Amor Terrenal

Spanish spiritual and secular songs from the 17th and 18th centuries

Marta Infante – mezzosoprano (Spain)
Manuel Vilas – baroque harp (Spain)
Sunday 22 July 2007, 5.00 pm
Dobříš Chateau
, Dobříš 1

This concert comprised sacred and secular songs composed in Spain at the end of the 17th and the beginning of the 18th century. They are diminutive works written for one voice and one accompanying instrument: the historical Spanish harp ‘Arpa de dos órdenes’. Sacred songs ‘Tonos Divinos’ were composed for church use. Secular songs ‘Tonos Humanos’ sing of human love, of nature and of music. The duo presented compositions by significant Spanish masters such as Durón and Navas, as well as songs by anonymous composers. All works, performed in the original Spanish, originated in the area of Eastern Spain, primarily Catalonia, Valencia and the Balearic Islands.

 

[nggallery id=94]