Noblesa a vášeň

Noblesa a vášeň

Fascinující historie barokního tance La Folia

Collegium Marianum – hudební a taneční soubor (ČR)
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Andrea Eva Miltnerová – choreografie
Eva Kovar – kostýmy

Neděle 5. 8. 2007, 19:30 hod.
Pondělí 6. 8. 2007, 19:30 hod.
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

Představení provedlo posluchače světem renesanční a barokní folia přes Španělsko a Francii až po virtuosní houslové variace Corelliho a Vivaldiho. Folia je portugalský, velmi hlučný tanec, který se tančí v průvodu se sonajas (kovové plíšky na dřevěné obrubě), tamburínami a jinými nástroji. Hluk je tak velký a hudba tak rychlá, že všichni vypadají jako smyslů zbavení: a proto se také tento tanec jmenuje folia, od toskánského slova folle, což znamená „bláznivá“. Od bouřlivých pouličních veselí v Portugalsku až po ušlechtilou zábavu na evropských dvorech vnesla folia prvek spontánní populární hudby do světa vážné hudby. Jednoduchá líbivá melodie, která v podstatě vychází z opakujícího se harmonického schématu v base, byla inspirací pro mnohé skladatele od baroka až po současnost, počínaje árií v Bachově „selské“ kantátě až k populárnímu filmovému hitu od Vangelise.

Tanečnice představily v několika obrazech ztřeštěnou i vážnou španělskou „folía“, s grácií nejznámější zachovanou choreografii „le folie d´espagne“ a půvabnými barokními kroky rozpohybovaly italskou „la follia“. Španělské rytmy v kombinaci s muzikantskou živelností hudebníků rozhodně nenechaly v klidu jedinou nohu posluchačovu…

[nggallery id=96]

Nobility and Passion

A fascinating history of the baroque dance La Folia

Collegium Marianum – music and dance ensamble (Czech Republic)
Jana Semerádová – artistic director
Andrea Eva Miltnerová – choreography
Eva Kovar – costume design
Sunday 5 August 2007, 7.30 pm
Monday 6 August, 2007, 7.30 pm
Vrtba Garden, Karmelitská 25, Praha 1

The performance took the audience on a journey through the world of renaissance and baroque ‘folia’, across Spain and France, to the virtuoso violin variations of Corelli and Vivaldi. “Folia is an extremely noisy Portuguese dance, performed in procession to the accompaniment of rattles, tambourines and other instruments. The noise is so loud and the music so fast, that everyone seems deprived of their senses: and so the dance is called ‘folia’, from the Tuscan word ‘folle’ which means ‘mad, crazy’”. From the uproarious street merrymaking of the 15th century Portugal to the refined entertainment at the 17th century European courts, ‘folia’ brought an element of the spontaneity of popular music to the world of serious music. The simple attractive melody, which basically derives from a repeated harmonic scheme in the bass, has provided inspiration for many composers from the baroque period to the present day, from the arias of Bach’s ‘pastoral’ cantatas to the popular film hit of Vangeli.

The dancers performed both lively and dignified Spanish ‘folia’, the elegantly sensual authentic choreography ‘Folie d’Espagne’ and the graceful Italian ‘La Follia’. The Spanish rhythms together with the musical spontaneity of the performers ensured everyone’s foot started tapping…

[nggallery id=96]

Nobility and Passion

A fascinating history of the baroque dance La Folia

Collegium Marianum – music and dance ensamble (Czech Republic)
Jana Semerádová – artistic director
Andrea Eva Miltnerová – choreography
Eva Kovar – costume design
Sunday 5 August 2007, 7.30 pm
Monday 6 August, 2007, 7.30 pm
Vrtba Garden, Karmelitská 25, Praha 1

The performance took the audience on a journey through the world of renaissance and baroque ‘folia’, across Spain and France, to the virtuoso violin variations of Corelli and Vivaldi. “Folia is an extremely noisy Portuguese dance, performed in procession to the accompaniment of rattles, tambourines and other instruments. The noise is so loud and the music so fast, that everyone seems deprived of their senses: and so the dance is called ‘folia’, from the Tuscan word ‘folle’ which means ‘mad, crazy’”. From the uproarious street merrymaking of the 15th century Portugal to the refined entertainment at the 17th century European courts, ‘folia’ brought an element of the spontaneity of popular music to the world of serious music. The simple attractive melody, which basically derives from a repeated harmonic scheme in the bass, has provided inspiration for many composers from the baroque period to the present day, from the arias of Bach’s ‘pastoral’ cantatas to the popular film hit of Vangeli.

The dancers performed both lively and dignified Spanish ‘folia’, the elegantly sensual authentic choreography ‘Folie d’Espagne’ and the graceful Italian ‘La Follia’. The Spanish rhythms together with the musical spontaneity of the performers ensured everyone’s foot started tapping…

[nggallery id=96]