Beata sirena

Beata sirena

Recitál legendárního kontratenoristy
(A. Campra, S. de Brossard, P. Lorenzianii, G. Gabrieli)

Gérard Lesne – kontratenor (Francie)
Blandine Rannou
– cembalo (Francie)
Úterý 17. 7. 2007, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Srovnání italské a francouzské hudební produkce a rozdílnosti stylů je pro hudbu 17. a 18. století vděčné téma. Francouzská legenda, kontratenorista Gérard Lesne, vybral vskutku pikantní program sestavený z vokálních skladeb francouzských autorů, italských skladatelů působících za vlády Ludvíků XIV. a XV. v Paříži, kde propagovali Francouzům nelibý italský styl, i těch, kteří zůstali na Apeninském poloostrově. Pro správný kontrast zazněly také čistě francouzské cembalové „pièces“ Françoise Couperina.

[nggallery id=91]

Michaela Freemanová, HUDEBNÍ ROZHLEDY 2007/09

Publikum ocenilo kultivovanost pěvcova projevu a poezii, s níž skladby tlumočil. Bouřlivým potleskem si vyžádalo přídavek a Händlova árie Ombra mai fu se tak stala skutečným vrcholem večera. Krásným zážitkem byla hra cembalistky Blandine Rannou, která zahrála vybrané skladby z Couperinovy první knihy Pieces de Clavecin s virtuozitou i smyslem pro programní obsah.

Lesne zpíval barokní árie jako mistr svého oboru
Věra Drápelová, MLADÁ FRONTA DNES, 19.7. 2007

Lesne rozhodně patří k mistrům svého řemesla. Zaujal půvabným měkkým hlasem, perfektní intonací, dokonalým frázováním i bohatou dynamikou a širokou výrazovou škálou. Árie dnes už nepříliš známých autorů jako Teobaldo de Gatti, Paolo Lorenzani nebo Antonie Bembo, které líčí různé stavy milostného soužení a toužení, ale třeba i nářek Panny Marie pod křížem, podal způsobem, který rozhodně chytl za srdce. […]

Beata sirena

Recital by the legendary countertenor
(A. Campra, S. de Brossard, P. Lorenziani, G. Bononcini)

Gérard Lesne – countertenor (France)
Blandine Rannou – harpsichord (France)
Tuesday 17 July 2007, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

A comparison of Italian and French musical composition from the 17th and 18th centuries and their stylistic differences always proves rewarding. The legendary French countertenor Gérard Lesne chose for his Prague appearance a truly piquant programme, comprising the vocal works of French composers and of Italian composers working in Paris during the reign of Louis XIV and XV, who promoted the unpopular Italian style to the French, as did those who remained on the Apennine peninsula. The ‘Pièces de clavecin’ of François Couperin provided a true contrast.

[nggallery id=91]

Beata sirena

Recital by the legendary countertenor
(A. Campra, S. de Brossard, P. Lorenziani, G. Bononcini)

Gérard Lesne – countertenor (France)
Blandine Rannou – harpsichord (France)
Tuesday 17 July 2007, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

A comparison of Italian and French musical composition from the 17th and 18th centuries and their stylistic differences always proves rewarding. The legendary French countertenor Gérard Lesne chose for his Prague appearance a truly piquant programme, comprising the vocal works of French composers and of Italian composers working in Paris during the reign of Louis XIV and XV, who promoted the unpopular Italian style to the French, as did those who remained on the Apennine peninsula. The ‘Pièces de clavecin’ of François Couperin provided a true contrast.

[nggallery id=91]