Soirée classique

Soirée classique

Z pokladů pražských hudebních sbírek
W. A. Mozart, J. L. Dusík, J. K. Krumpholtz, J.-F. Naderman, J.-L. Tulou

Masumi Nagasawa – klasicistní harfa (Japonsko)
Jana Semerádová – flauto traverso (Česká republika)

Neděle 30. 7. 2006, 20:00 hod.
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1


Česko-japonské dámské dueto představilo na svém koncertě skladby Wolfganga Amadea Mozarta a jeho současníků v jemném (dámském) balení. Autoři komorních děl, která interpretky našly v pražských hudebních sbírkách, byli virtuosy na harfu (Jan Křtitel Krumpholtz, Jean Francois Joseph Naderman) a na flétnu (Jean-Louis Tulou).  V průběhu večera seznámily interpretky posluchače  s pokračovateli bohaté francouzské harfenické tradice, s finesami hry na klasicistní příčnou flétnu, ale především s kopiemi historických nástrojů, pro něž skladby vznikly.

[nggallery id=98]

Soirée classique

From the treasure troves of Czech musical collections
(W. A. Mozart, J. L. Dussek, J. K. Krumpholtz, J.-L. Tulou, J.-F. Naderman)

Masumi Nagasawa – harp (Japan)
Jana Semerádová – flauto traverso (Czech Republic)

Sunday 30 July 2006, 8.00 pm
Czech Museum of Music, Karmelitská 2/4, Praha 1

The Czech-Japanese duo appeared in a delightful programme comprising music by Wolfgang Amadeus Mozart and his contemporaries, presented in a delicate wrapping. The authors of the presented pieces, preserved in Prague musical collections, were virtuosos on the harp (Jean-Baptiste Krumpholtz, Jean Francois Joseph Naderman) or the flute (Jean-Louis Tulou). the listeners got acquainted with the successors of the French harpist tradition, with the refined sound of the classicist flute, but above all with the copies of historical instruments for which the pieces had been composed.

[nggallery id=98]

Soirée classique

From the treasure troves of Czech musical collections
(W. A. Mozart, J. L. Dussek, J. K. Krumpholtz, J.-L. Tulou, J.-F. Naderman)

Masumi Nagasawa – harp (Japan)
Jana Semerádová – flauto traverso (Czech Republic)

Sunday 30 July 2006, 8.00 pm
Czech Museum of Music, Karmelitská 2/4, Praha 1

The Czech-Japanese duo appeared in a delightful programme comprising music by Wolfgang Amadeus Mozart and his contemporaries, presented in a delicate wrapping. The authors of the presented pieces, preserved in Prague musical collections, were virtuosos on the harp (Jean-Baptiste Krumpholtz, Jean Francois Joseph Naderman) or the flute (Jean-Louis Tulou). the listeners got acquainted with the successors of the French harpist tradition, with the refined sound of the classicist flute, but above all with the copies of historical instruments for which the pieces had been composed.

[nggallery id=98]