Don Giovanni

Don Giovanni

Operní orkán – F. A. Rössler-Rosetti, L. van Beethoven, W. A. Mozart

Amphion Bläseroktett – historické dechové nástroje (Německo)

Pondělí 24. 7. 2006, 19:30 hod.
Ledeburská zahrada, Valdštejnské nám. 3, Praha 1

Mottem sedmého ročníku Letních slavností staré hudby byl citát z prvního dějství Mozartovy opery Don Giovanni „Vogliam ridere e scherzar“ (Chceme se smát a radovat). Provedení tohoto díla, které vzniklo pro Prahu a bylo pražským publikem přijato lépe než kterákoli jiná Mozartova opera ve Vídni, se stalo jedním z vrcholů festivalu. Nešlo však o provedení scénické, ale o výběr čísel z opery v dobové úpravě pro dechový ansámbl. V tomto nástrojovém obsazení, tolik typickém pro Mozartovu dobu, zazněly na koncertě kromě Mozartových melodií také skladby Františka Antonína Rösslera-Rosettiho a Ludwiga van Beethovena.

[nggallery id=100]

Don Giovanni

Operatic windstorm – W. A. Mozart, F. A. Rösssler-Rosetti, Ludwig van Beethoven

Amphion Bläseroktett – authentic wind octet (Germany)

Monday 24 July 2006, 7.30 pm

Ledeburg Garden, Prague Palace Gardens Valdštejnské nám. 3, Praha 1

The motto of the 2006 Summer Festivities of Early Music, “Vogliam ridere e scherzar” (“Come, let all be mirth and gladness”), came from the First Act of Mozart’s Don Giovanni.  This opera, which was written especially for Prague and which was accepted by the Prague audiences more enthusiastically than any other Mozart’s opera in Vienna, is also one of the dramaturgical mainstays of the programme. However, this time it was no staged performance, but a selection of famous tunes from the opera arranged by one of Mozart’s contemporaries for a wind ensemble. Apart from Mozart’s Don Giovanni, Amphion Bläseroktett also presented music by Franz Anton Rössler-Rosetti and Ludwig van Beethoven.

[nggallery id=100]

Don Giovanni

Operatic windstorm – W. A. Mozart, F. A. Rösssler-Rosetti, Ludwig van Beethoven

Amphion Bläseroktett – authentic wind octet (Germany)

Monday 24 July 2006, 7.30 pm

Ledeburg Garden, Prague Palace Gardens Valdštejnské nám. 3, Praha 1

The motto of the 2006 Summer Festivities of Early Music, “Vogliam ridere e scherzar” (“Come, let all be mirth and gladness”), came from the First Act of Mozart’s Don Giovanni. This opera, which was written especially for Prague and which was accepted by the Prague audiences more enthusiastically than any other Mozart’s opera in Vienna, is also one of the dramaturgical mainstays of the programme. However, this time it was no staged performance, but a selection of famous tunes from the opera arranged by one of Mozart’s contemporaries for a wind ensemble. Apart from Mozart’s Don Giovanni, Amphion Bläseroktett also presented music by Franz Anton Rössler-Rosetti and Ludwig van Beethoven.

[nggallery id=100]