Les folies d'Espagne

Les folies d’Espagne

Marin Marais a jeho skvosty pro violu da gamba

Marianne Muller viola da gamba (Francie)
Spirale
(Francie)

Čtvrtek 14. 7. 2005, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Program tohoto koncertu nabídl seznámení s repertoárem pro violu da gamba v té nejcharakterističtější podobě, neboť skladby, které přináší, pocházejí z doby největšího rozkvětu violy da gamba, ze země, která ji nejvíce proslavila, a z pera jedné z nejvýraznějších hráčských i skladatelských osobností tohoto oboru. Marin Marais (1656–1728) byl jednou z nejvýraznějších osobností francouzské gambové školy, která dala přibližně v rozmezí let 1670 a 1770 světu mnoho vynikajících virtuózů na tento nástroj. Francouzská gambistka Marianne Muller vybrala pro náš „španělský“ festival mimo jiné 32 variací z Maraisovy druhé knihy gambových skladeb, které nesou název Les Folies d‘ Espagne.

Les folies d’Espagne

Marin Marais and his musical gems for viola da gamba

Spirale Ensemble (France)
Marianne Muller
(France) – viola da gamba

Thursday 14 July 2005, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Praha 6

The programme of this concert offered repertoire for the viola da gamba in its most characteristic: the music presented in the Teresian Hall of the Břevnov Monastery came for the period of the viols’ greatest flourish, from the country which most contributed to their popularity and from the pen of one of the most prominent performers and composers of this specialization. Marin Marais (1656–1728) was one of the foremost exponents of the French viol school which produced, between 1670 and 1770, many excellent virtuosos. The French viol player Marianne Muller went with the Spanish theme of the 2005 festival by choosing to perform, among other pieces, the 32 variations from Marais’s second volume of viol compositions called “Les Folies d‘ Espagne”.

Les folies d’Espagne

Marin Marais and his musical gems for viola da gamba

Spirale Ensemble (France)
Marianne Muller
(France) – viola da gamba

Thursday 14 July 2005, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Praha 6

The programme of this concert offered repertoire for the viola da gamba in its most characteristic: the music presented in the Teresian Hall of the Břevnov Monastery came for the period of the viols’ greatest flourish, from the country which most contributed to their popularity and from the pen of one of the most prominent performers and composers of this specialization. Marin Marais (1656–1728) was one of the foremost exponents of the French viol school which produced, between 1670 and 1770, many excellent virtuosos. The French viol player Marianne Muller went with the Spanish theme of the 2005 festival by choosing to perform, among other pieces, the 32 variations from Marais’s second volume of viol compositions called “Les Folies d‘ Espagne”.