Hommage à Bach

Hommage à Bach

(C. Ph. E. Bach, J. S. Bach)

Barthold Kuijken – flauto traverso (Belgie)
Ewald Demeyere – cembalo (Belgie)

Úterý 5. 7. 2005, 19:30 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Legendární belgický hráč na barokní příčnou flétnu Barthold Kuijken postavil program svého koncertu na zajímavé konfrontaci vrcholné osobnosti barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) s jeho druhorozeným synem Carlem Philippem Emanuelem (1714-1788), který reprezentuje následnou etapu hudebního vývoje – přechodové styly (Empfindsamkeit, Sturm und Drang) směřující ke klasicismu. Porovnání kompozičních stylů otce a syna bylo o to zajímavější, že je sledovalo v konkrétních styčných letech – představuje nám vždy jednu nebo dvě komorní skladby pro stejné obsazení od každého z nich z let 1737, 1740–41 a 1747, tedy od třiadvacetiletého Carla Philippa Emanuela až po pozdní období tvorby Johanna Sebastiana.

[nggallery id=110]

Hommage à Bach

C. Ph. E. Bach, J. S. Bach

Bartold Kuijken – flauto traverso (Belgium)
Ewald Demeyere
– harpsichord (Belgium)

Tuesday 5 July 2005, 7.30 pm
Collegium Marianum, Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The legendary Belgian flute player Barthold Kuijken based his programme on an interesting confrontation of the foremost exponent of baroque music, Johann Sebastian Bach (1685–1750), with his second son Carl Philipp Emanuel (1714–1788) who represents the following phase in the history of music, the transition styles (Empfindsamkeit, Sturm und Drang) leading up to Classicism. The confrontation of the compositional styles of the father and the son was the more interesting and telling as it looked at their production in particular years and presented one or two chamber compositions for the same line-up by each of them coming form 1737, 1740–41 and 1747, thus spanning their output from the young Carl Philipp Emanuel’s to the late works by Johann Sebastian.

[nggallery id=110]

Hommage à Bach

C. Ph. E. Bach , J. S. Bach

Bartold Kuijken – flauto traverso (Belgium)
Ewald Demeyere
– harpsichord (Belgium)

Tuesday 5 July 2005, 7.30 pm
Collegium Marianum, Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The legendary Belgian flute player Barthold Kuijken based his programme on an interesting confrontation of the foremost exponent of baroque music, Johann Sebastian Bach (1685–1750), with his second son Carl Philipp Emanuel (1714–1788) who represents the following phase in the history of music, the transition styles (Empfindsamkeit, Sturm und Drang) leading up to Classicism. The confrontation of the compositional styles of the father and the son was the more interesting and telling as it looked at their production in particular years and presented one or two chamber compositions for the same line-up by each of them coming form 1737, 1740–41 and 1747, thus spanning their output from the young Carl Philipp Emanuel’s to the late works by Johann Sebastian.

[nggallery id=110]