Dindirín, dindirín

Dindirín, dindirín

Španělské madrigaly a jejich evropské protějšky

ensemble amarcord – vokální soubor (Německo)
Wolfram Lattke a Dietrich Barth – tenor
Frank Ozimek
– baryton
Daniel Knauft
a Holger Krause – bas

Sobota 2. 7. 2005, 19:30 hod.
Kongresové centrum České národní banky, Senovážné náměstí 30, Praha

Ensemble Amarcord, špičkový pánský vokální soubor z Německa, přivezl vpravdě evropský program – v jeho rámci zazněla angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Žánrově se koncert věnoval madrigalu, nejoblíbenější světské vokální formě renesance. Program nabídl jak prosté rané madrigaly (Senfl, Gombert, španělští autoři), tak výrazově pestřejší madrigaly vrcholné fáze (Arcadelt, de Rore, Arbeau), ale i pozdní virtuózní madrigaly s extrémními výrazovými prvky (Dowland, Banchieri, Hassler, Gesualdo da Venosa). Záměrem interpretů mimo jiné bylo představit středoevropskému publiku nepříliš známou madrigalovou produkci Pyrenejského poloostrova a konfrontovat ji s nejvýznamnějšími autory z Itálie, Německa, Anglie a Francie.

Dindirín, dindirín

Spanish madrigals and their European counterparts

Ensemble Amarcord
– vocal ensemble (Germany)
Wolfram Lattke a Dietrich Barth – tenor
Frank Ozimek
– baritone
Daniel Knauft
and Holger Krause – bass

Saturday 2 July 2005, 7.30 pm
Czech National Bank Congress Centre, Senovážné náměstí 30, Praha 1

The German vocal Ensemble Amarcord appeared in a European programme comprising compositions in English, French, Italian, German and Spanish. The dominant genre of the concert was madrigal, the most popular vocal from in the Renaissance. The listeners had a chance to compare the simple style of the early madrigals (Senfl, Gombert and Spanish authors) with some more expressive and complex madrigals from later periods (Arcadelt, de Rore, Arbeau) and virtuosic compositions from the times when the form was at its greatest flourish (Dowland, Banchieri, Hassler, Gesualdo da Venosa). The programme introduced some of the less known madrigals from the Pyrenees Peninsula in a revealing confrontation with the works by well-known authors from Italy, Germany, England and France.

Dindirín, dindirín

Spanish madrigals and their European counterparts

Ensemble Amarcord
– vocal ensemble (Germany)
Wolfram Lattke a Dietrich Barth – tenor
Frank Ozimek
– baritone
Daniel Knauft
and Holger Krause – bass

Saturday 2 July 2005, 7.30 pm
Czech National Bank Congress Centre, Senovážné náměstí 30, Praha 1

The German vocal Ensemble Amarcord appeared in a European programme comprising compositions in English, French, Italian, German and Spanish. The dominant genre of the concert was madrigal, the most popular vocal from in the Renaissance. The listeners had a chance to compare the simple style of the early madrigals (Senfl, Gombert and Spanish authors) with some more expressive and complex madrigals from later periods (Arcadelt, de Rore, Arbeau) and virtuosic compositions from the times when the form was at its greatest flourish (Dowland, Banchieri, Hassler, Gesualdo da Venosa). The programme introduced some of the less known madrigals from the Pyrenees Peninsula in a revealing confrontation with the works by well-known authors from Italy, Germany, England and France.