Del Amor

Del Amor

Španělské romantické písně a árie

Marta Almajano – soprán (Španělsko)
Michel Kiener – kladívkový klavír (Švýcarsko)

Pondělí 4. 7. 2005, 19:30 hod.
Valdštejnský palác, Rytířský sál, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Španělská romantická hudba je pro Středoevropana pojmem zcela neznámým. Někteří hudební historikové dokonce tvrdí, že romantismus je pojmem „severským”. Pravdou je, že některé typické romantické žánry ve španělské produkci téměř nenajdeme – španělští autoři se zaměřovali nejvíce na operu (ovlivněnou již od 17. století Itálií) a písně. Zde se projevila typicky romantická obliba folklóru. Proto – přestože oděny do salonní formy a doprovázeny klavírem – skrývají v sobě španělské romantické písně typické melodické, harmonické i rytmické postupy místní lidové tvořivosti. Skladatelé uvedení v tomto programu jsou typickými představiteli tohoto žánru.

[nggallery id=109]

Del Amor

Spanish romantic songs and arias

Marta Almajano – soprano (Spain)
Michel Kiener
– pianoforte (Switzerland)

Monday 4 July 2005, 7.30 pm
Waldstein Palace, Knights Hall, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Spanish Romanticism in music is a term unfamiliar to the ears of Central Europeans. Some historians of music even assert that Romanticism is a “northern” concept. Indeed, some of the  typical romantic genres are scarcely represented in the Spanish music production of the period: the Spanish composers focussed above all on the opera (strongly influenced since the 17th century by Italy) and songs. In the latter the typical romantic inclination to folklore. The Spanish romantic songs presented in the evening’s programme therefore resounded – despite being dressed up in the salon form and accompanied by the pianoforte – with typical melodic, harmonic and rhythmical structures of the local folk music. The composers encompassed in the programme are typical exponents of this genre.

[nggallery id=109]

Del Amor

Spanish romantic songs and arias

Marta Almajano – soprano (Spain)
Michel Kiener
– pianoforte (Switzerland)

Monday 4 July 2005, 7.30 pm
Waldstein Palace, Knights Hall, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Spanish Romanticism in music is a term unfamiliar to the ears of Central Europeans. Some historians of music even assert that Romanticism is a “northern” concept. Indeed, some of the typical romantic genres are scarcely represented in the Spanish music production of the period: the Spanish composers focussed above all on the opera (strongly influenced since the 17th century by Italy) and songs. In the latter the typical romantic inclination to folklore. The Spanish romantic songs presented in the evening’s programme therefore resounded – despite being dressed up in the salon form and accompanied by the pianoforte – with typical melodic, harmonic and rhythmical structures of the local folk music. The composers encompassed in the programme are typical exponents of this genre.

[nggallery id=109]