Con un brillo fascinante

Con un brillo fascinante

Kantáty Alessandra a Domenica Scarlattiových

Monika Mauch – soprán (Německo)
Cadenza Ensemble

Středa 27. 7. 2005, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Italští barokní skladatelé Alessandro Scarlatti (1660-1725) a jeho syn Domenico (1685-1757) jsou právem zařazeni do letošního festivalu – oba slaví kulatá výročí a Domenico navíc patří do historie španělské hudby, neboť od roku 1733 působil v Madridu, kde také zemřel. Oba patří mezi nejvýznamnější představitele italské barokní opery a oratoria, jsou autory řady titulů, z nichž čerpala vokální část programu tohoto koncertu. Instrumentální čísla pocházela z pera jejich krajanů – Tarquinia Meruly, Biagia Mariniho a dalších.

Con un brillo fascinante

Vocal and instrumental works by Domenico Scarlatti

Cadenza Ensemble
Monika Mauch
(Germany) – soprano

Wednesday 27 July 2005, 7.30 pm
Czech National Bank Congress Centre, Senovážné náměstí 30, Praha 1

The Italian baroque composers Alessandro Scarlatti (1660–1725) and his son Domenico (1685–1757) occupied their rightful place in the “Spanish” programme of the 6th SFEM. They both were celebrating their anniversaries in 2005. Moreover, Domenico can be perceived as belonging to the history of Spanish music as he was active in Madrid from 1733 until his death 22 years later. Both count among the foremost exponents of the Italian opera and oratorio and are the authors of works from which a number of arias presented in this evening’s programme were taken. The instrumental intermezzos came from the pens of the Scarlattis’ fellow countrymen, Tarquinio Merula, Biagio Marini and others.

Con un brillo fascinante

Vocal and instrumental works by Domenico Scarlatti

Cadenza Ensemble
Monika Mauch
(Germany) – soprano

Wednesday 27 July 2005, 7.30 pm
Czech National Bank Congress Centre, Senovážné náměstí 30, Praha 1

The Italian baroque composers Alessandro Scarlatti (1660–1725) and his son Domenico (1685–1757) occupied their rightful place in the “Spanish” programme of the 6th SFEM. They both were celebrating their anniversaries in 2005. Moreover, Domenico can be perceived as belonging to the history of Spanish music as he was active in Madrid from 1733 until his death 22 years later. Both count among the foremost exponents of the Italian opera and oratorio and are the authors of works from which a number of arias presented in this evening’s programme were taken. The instrumental intermezzos came from the pens of the Scarlattis’ fellow countrymen, Tarquinio Merula, Biagio Marini and others.