Cantadas de Pasión

Cantadas de Pasión

Španělská barokní hudba pro soprán a nástroje

Carmen Botella Galbis – soprán (Španělsko)
Accentus austria (Rakousko)
Thomas Wimmer – viola da gamba, umělecký vedoucí

Středa 13. 7. 2005, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Pokud bychom měli vybrat dva typické druhy pro španělskou hudbu 2. poloviny 17. a první poloviny 18. století, pak jsou to právě vokální formy (opery, zarzuely a kantáty) a skladby pro drnkací nástroje. U královského dvora v Madridu působila řada skladatelů, kteří se snažili – byť s italským vlivem – o svébytný španělský vokální styl. Nejtypičtější pro Španělsko se stala zarzuela, originální španělská hudebně dramatická forma komického charakteru, v níž se střídala zpívaná a mluvená čísla. Jedním z jejích prvořadých autorů je v programu zastoupený Sebastián Durón. Sólová čísla v podání španělské sopranistky Carmen Botelly Galbis obohatily skladby významných zástupců španělské instrumentální hudby té doby: kytaristy Gaspara Sanze nebo harfisty Juana Hidalga.

[nggallery id=112]

Cantadas de Pasión

Spanish baroque music for soprano and instruments

Accentus Austria (Austria)
Thomas Wimmer – artistic director
Carmen Botella Galbis (Spain) – soprano

Wednesday 13 July 2005, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

If one were to name two typical aspects of the Spanish music production of the latter half of the 17th and the first half of the 18th century, it would be the vocal forms (opera, zarzuela and cantata) and pieces for plucking instruments. At the royal court in Madrid a number of composers were attempting a unique Spanish vocal style – albeit with an undeniable Italian influence. The most typical genre of the Spanish production at the time is zarzuela, the original Spanish musical theatre form with comic elements which alternated sang and spoken parts. One of its foremost authors was Sebastián Durón. The solo performance of the Spanish soprano Carmen Botella Galbis was interspersed with works by some of the important exponents of Spanish instrumental music of the period, such as the guitar player Gaspar Sanz or the harp player Juan Hidalgo.

[nggallery id=112]

Cantadas de Pasión

Spanish baroque music for soprano and instruments

Accentus Austria (Austria)
Thomas Wimmer – artistic director
Carmen Botella Galbis (Spain) – soprano

Wednesday 13 July 2005, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

If one were to name two typical aspects of the Spanish music production of the latter half of the 17th and the first half of the 18th century, it would be the vocal forms (opera, zarzuela and cantata) and pieces for plucking instruments. At the royal court in Madrid a number of composers were attempting a unique Spanish vocal style – albeit with an undeniable Italian influence. The most typical genre of the Spanish production at the time is zarzuela, the original Spanish musical theatre form with comic elements which alternated sang and spoken parts. One of its foremost authors was Sebastián Durón. The solo performance of the Spanish soprano Carmen Botella Galbis was interspersed with works by some of the important exponents of Spanish instrumental music of the period, such as the guitar player Gaspar Sanz or the harp player Juan Hidalgo.

[nggallery id=112]