Šachy

Šachy

Renesanční hra s tanci a pantomimou

Ardente Sole – taneční soubor (Polsko)
Pawel Winsczyk – režie
Romana Agnel – choreografie
Monika Polak-Lušcinska – kostýmy

Středa 21. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Ideální spojení tance, pantomimy a mluveného slova představily posluchačům Šachy významného polského básníka Jana Kochanowského. Báseň o šachách se stala skvělým podkladem pro vytvoření originálního představení. Specifický charakter dvorského baletu ukázal scény v dobové konvenci s využitím techniky renesančního tance s původními choreografiemi 16. století v italském a francouzském stylu. Expresivní scény ze šachové partie, které dotvářely fantaskní kostýmy a masky, uvedly diváka do pohádkového světa šach. Přítomnost mluveného slova v recitovaných pasážích, stejně jako dobová hudba, oživila podívanou zobrazující Kochanowského práci ve všech formách umění.

[nggallery id=104]

Chess

Renaissance play with dance

Ardente Sole – dance ensemble (Poland)
Pawel Winsczyk
– direction
Romana Agnel
– choreography

Wednesday 21 July 2004, 8.30 pm
Nostic Palace, Courtyard, Maltézské nám. 1, Praha 1

The performance of Chess, a renaissance play by the Polish poet Jan Kochanowski was an intriguing combination of dance, pantomime and the spoken word. A poem about a game of chess became the optimal basis for this original amalgamation of arts. Applying technique of renaissance dance combined with original choreographies of the 16th century in Italian and French style, the performance comprised scenes in the period convention, revealing the specific character of court ballet. Expressive scenes from a chessboard battle scene accompanied by fanciful costumes and masks enabled the spectators to enter the fairy-tale world of the game.

 

[nggallery id=104]

 

Chess
Renaissance play with dance


Wednesday 21 July 2004__________ 8.30 pm
Nostic Palace, Courytard, Maltézské nám. 1, Praha 1


Ardente Sole – dance ensemble (Poland)
Pawel Winsczyk – direction
Romana Agnel – choreography

The performance of Chess, a renaissance play by the Polish poet Jan Kochanowski offered an ideal connection of dance, pantomime and the spoken word. A poem about a game of chess became the optimal basis for this original amalgamation of arts. Applying technique of renaissance dance combined with original choreographies of the 16th century in Italian and French style, the performance comprised scenes in the period convention, revealing the specific character of court ballet. Expressive scenes from a chessboard battle scene accompanied by fanciful costumes and masks enabled the spectators to enter the fairy-tale world of the game.