Perfidissimo cor!

Perfidissimo cor!

Světské kantáty A. Vivaldiho

Philippe Jaroussky – kontratenor
Artaserse (Francie)

Pátek 9. 7. 2004, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Z pera Benátčana Antonia Vivaldiho (1678 – 1741) známe především instrumentální koncerty, které tvoří dvě třetiny jeho díla. Nezanedbatelná je ovšem jeho tvorba vokální – jako dirigent a učitel v sirotčinci Ospedale della Pieta musel zajišťovat repertoár nejen pro chrámové účely, ale také světské skladby pro výuku zpěvu svých svěřenkyň. Pro benátská operní divadla pak vytvořil 35 oper. Náš úvodní koncert představí svěží árie z Vivaldiho světských kantát a oper určené mužskému vysokému hlasu – tehdy kastrátům, nyní kontratenoristům.

 

[nggallery id=102]

 

Perfidissimo cor!

Secular cantatas by A. Vivaldi

Philippe Jaroussky – countertenor
Artaserse (France)

Friday 9 July 2004, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

The concert presented some of the most beautiful arias from secular cantatas and operas of the Venetian “red priest” Antonio Vivaldi dedicated to a male high-pitch voice – castratos then, countertenors nowadays. The virtuoso part was sung by the French countertenor Philippe Jaroussky, then still a rising star on the vocal-art firmament.

 

[nggallery id=102]