La Suave Melodia

La Suave Melodia

Virtuózní instrumentální díla italských mistrů 17. a 18. století
(A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace)

Oman Consort (Rakousko)
Michael Oman – umělecký vedoucí

Úterý 13. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Itálie byla v 17. a 18. století nevyčerpatelnou pokladnicí hudebních stylů i repertoáru a ovlivňovala hudební vývoj v celé Evropě. Nejinak tomu bylo i v českých zemích, které přes Vídeň, aristokracii a církevní řády měly s italskými zdroji spojení. Mnozí aristokraté udržovali styky s Italy zaměstnanými u císařského dvora, ale také zvali osobnosti z Itálie na návštěvy do Čech (např. Tartini, Tessarini, Albrici, Lotti či Vivaldi). Program koncertu sestavený ze skladeb nejznámějších i pozapomenutých italských autorů 17. a 18. století nabídl reprezentativní průřez italským vokálním i instrumentálním repertoárem. Zároveň nám se publiku představili autoři tehdejších nejdůležitějších italských hudebních center:Vivaldi Benátky, Corelli a Kapsberger Řím, Rossi, Cazzati a Scarani Mantovu, Falconieri a Ortiz Neapol, Storace Messinu a Ucellini Parmu. Strhující interpretační projev rakouského souboru Oman Consort lze charakterizovat charakterizován tvůrčím improvizačním přístupem. Různorodost basové sekce (cembalo, viola da gamba, colascione, barokní kytara a teorba) dal vyniknout specifickému zvuku zobcové flétny.

La Suave Melodia

A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace

Oman Consort (Austria)
Michael Oman
– artistic director

Tuesday 13 July 2004, 8.30 pm
Nostic Palace, Courtyard, Maltézské nám. 1, Praha 1

Italy of the 17th and 18th centuries was an inexhaustible treasury of musical styles and repertoire, influencing musical development in various other parts of Europe. Even the Czech Lands, which lacked their own musical centre at the time, had connections to Italy through Vienna, some noblemen and church orders. Many aristocrats showed interest in Italian musical novelties and they were in contact for example with the Italians employed at the emperor’s court, or they invited Italian musicians for short-term visits to Bohemia (e.g. Tartini, Tessarini, Albrici, Lotti and Vivaldi). The concert programme called La Suave Melodia was composed of works by famous as well as less-known Italian artists of the 17th through to 18th centuries and offered a representative sample of Italian vocal and instrumental repertoire. At the same time, the presented authors and compositions acquainted the audience with music culture in all important Italian musical centres of those times: Vivaldi and Venice, Corelli, Kapsberger and Rome, Rossi, Cazzati and Scarani in Mantua, Falconieri and Ortiz in Naples, Storace Messina and Ucellini in Parma.