Klenoty z kroměřížského archivu

Klenoty z kroměřížského archivu

(P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali)

Currende – vokální soubor (Belgie)
In Stil Moderno (Nizozemí)
Erik Van Nevel – umělecký vedoucí

Sobota 31. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Program koncertu nás zavedl do Kroměříže za éry biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna (1664 – 1695). Ten zde vybudoval kapelu, jejíž kvality a repertoár nemají v 17. století v Čechách obdoby. Soubor zformoval trubač a jezuitský žák Pavel Josef Vejvanovský, dva roky v něm působil i vynikající houslista a skladatel Heinrich Ignaz Franz Biber. Sbírka skladeb z repertoáru kapely se dochovala dodnes a je jedinečným a reprezentativním zdrojem obsahujícím především skladby italských a vídeňských autorů včetně Schmelzera a Bertaliho. Dokladem vysoké úrovně skladeb, dochovaných v kroměřížském archivu, je neutuchající zájem nejen českých, ale i zahraničních muzikologů a interpretů o jejich znovuoživení.

[nggallery id=108]

The Jewels of the Kroměříž Archives

P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali

Currende – vocal ensemble (Belgium)
In Stil Moderno
(Netherlands)
Erik Van Nevel
– artistic director

Saturday 31 July 2004, 7.30 pm
St Simon and Juda Church, Dušní ul., Praha 1

The programme of this concert carried us over to the Moravian town of Kroměříž at the times of Bishop Karel Liechtenstein-Castelcorno (1664 – 1695). Karel Liechtenstein kept at his court an orchestra whose skills and repertoire surpassed the qualities of any other musical ensemble active in the Czech Lands during the 17th century. Among its members, the episcopal capella boasted such renowned musicians as the trumpeter Pavel Josef Vejvanovský or the violinist Heinrich Ignaz Franz Biber. The collection of works on the ensemble’s repertoire has been preserved and is a unique representative source of works of mostly Italian and Viennese authors, including Schmelzer and Bertali. One of the proofs of the high quality of the compositions stored in the Kroměříž archives is the ongoing interest on the part of Czech and foreign musicologists and musicians and their attempts at the preservation and revival of these musical treasures.

 

[nggallery id=108]