Hommage a H. I. F. Biber

Hommage à H. I. F. Biber

300 let od úmrtí významného houslisty a skladatele

Andrew Manze – barokní housle (Velká Británie)
Richard Egarr – cembalo (Velká Británie)

Pondělí 12. 7. 2004, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704), rodák ze Stráže pod Ralskem, byl jedním z nejlepších houslistů 17. století a výrazným skladatelem – především autorem technicky náročných a improvizačně vynalézavých houslových sonát, které jsou dodnes kmenovou součástí repertoáru špičkových houslistů. Žák vynikajícího houslisty J. H. Schmelzera postupně působil ve službách kroměřížského biskupa a salcburského arcibiskupa a díky Působil postupně ve službách kroměřížského biskupa a salcburského arcibiskupa a díky znamenitému houslovému umění jej císař Leopold I. povýšil do šlechtického stavu a udělil mu přídomek „von“ Biber.

Hommage à H. I. F. Biber

Tercentenary of the death of the great violinist and composer

Andrew Manze – baroque violin (Great Britain)
Richard Egarr
– harpsichord (Great Britain)

Monday 12 July 2004, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Praha 6

2004 saw the celebrations of the tercentenary of the death of Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704), born in Stráž pod Ralskem. Biber was one of the most notable violinists of the 17th century and a significant composer – especially the author of technically demanding and inventive violin sonatas which till today form the core part of some of the best violin soloists. Biber was in the service of the Kroměříž bishop and the Salzburg archbishop and thanks to his violin mastery he was ennobled by Emperor Leopold I who awarded him the “von” mark of nobility.