Harmonia caelestis

Harmonia caelestis

Duchovní hudba v zemích habsburské monarchie
B. M. Černohorský, F. I. A. Tůma, J. J. I. Brentner, J. D. Zelenka, P. Esterházy, J. J. Fux, A. Caldara

Noémi Kiss – soprán
Affetti Musicali (Maďarsko)

Středa 28. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1


Většina skladatelů tohoto programu byla svým původem či kariérou spjata se středoevropským regionem, jehož většinu pokrývala v 17. a 18. století habsburská monarchie. Její hlavní centra byla toho večera reprezentována J. J. Fuxem, A. Caldarou, F. I. A. Tůmou (Vídeň) a J. Brentnerem (Praha), uherskou část monarchie zastupuje kníže Pál Esterházy. Blízko hranicím monarchie a velkou pokladnicí repertoáru byly saské Drážďany, které nám představila hudba J. A. Hasseho a J. D. Zelenky. Výraznou osobností byl rovněž z habsburské monarchie pocházející, avšak v Itálii se uplatnivší Čech B. M. Černohorský.

[nggallery id=106]


Harmonia caelestis

B. M. Černohorský, F. I. A. Tuma, P. Esterházy, J. J. I. Brentner, J. J. Fux, A. Caldara

Noémi Kiss – soprano
Affetti Musicali
(Hungary)

Wednesday 28 July 2004, 7.30 pm
St Gallus Church, Havelská ul., Praha 1

Most composers comprised in this programme were connected by their origin or career to the Central-European region, the majority of which was under the Habsburg rule in the 17th and 18th centuries. Its main cultural centres were represented by the music of J. J. Fux, A. Caldara, F. I. A. Tuma (Vienna) and J. Brentner (Prague),  while the Hungarian part of the Habsburg monarchy was represented by the personage duke Pál Esterházy, one of the greatest patrons of arts of his time. Close to the border of the monarchy, Dresden was a great treasury of baroque repertoire and it was included in the programme through the music of J. A. Hasse and J. D. Zelenka.

 

[nggallery id=106]