Grandi maestri

Grandi maestri

J. S. Bach – duchovní kantáta Ich habe genung
J. D. Zelenka – Lamentace proroka Jeremiáše
A. Vivaldi – Concerto per il Orchestra di Dresda
A. Lotti – Sinfonia

Peter Kooij – bas (Nizozemí)
Anton Steck – koncertní mistr (Německo)
Martin Stadler a Markus Müller – barokní hoboj
Collegium Marianum – orchestr

Neděle 11. 7. 2004, 19:30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Hvězdou koncertu s mezinárodním zastoupením skladatelů i interpretů byl bezesporu vynikající holandský basista Peter Kooij, specialista na vokální dílo Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750) a jeho současníků. Právě ty si vybral i pro svůj pražský večer: drážďanského skladatele chrámové hudby a jednoho z nejslavnějších českých hudebníků své doby Jana Dismase Zelenku (1679 – 1745), benátského „rudého kněze„, mistra instrumentálního koncertu i vokální hudby Antonia Vivaldiho (1678 – 1741) a dalšího Benátcana Antonia Lottiho (1666 – 1740), kterého po dva roky pojilo se Zelenkou angažmá v Drážďanech. Vrcholem večera se stalo provedení Bachovy duchovní kantáty „Ich habe genung„, ve které vedle Petera Kooije představil své umění světoznámý barokní hobojista Martin Stadler.

Grandi maestri

J. S. Bach, J. D. Zelenka, A. Vivaldi, A. Lotti

Peter Kooij – bass (Netherlands)
Anton Steck
– principal violin (Germany)
Martin Stadler
– baroque oboe (Germany)
Collegium Marianum
– orchestra

Sunday 11 July 2004, 7.30 pm
Dvořák Hall of Rudolfinum, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

The concert in the Dvořák Hall of Rudolfinum proved to be a unique experience. The main protagonist of the evening was the Dutch bass singer Peter Kooij, a specialist on the vocal works of Johann Sebastian Bach and his contemporaries. Accompanied by the ensemble in residence Collegium Marianum with international guests Kooij performed compositions by the Dresden author of church music and one of the most famous musicians of his times Jan Dismas Zelenka who started his career in Prague, vocal music by Antonio Vivaldi, and works by another Venetian baroque master Antonio Lotti who worked in Dresden for two years and met there with Zelenka. The highlight of the programme was Bach‘s spiritual cantata “Ich habe genug“.