Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Barokní slavnost s hudbou a alegorickými výjevy ze hry Fama sancta z roku 1729 u příležitosti 275. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého

Blažena Hončarivová – režie
Ritornello, Collegium Marianum a Chorea Historica
Markéta Stormová – kostýmy

Neděle, 25. 7. 2004, 19:00 hod.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická ul., Praha 1

Poslední velkou slavností barokních Čech byla oslava kanonizace sv. Jana Nepomuckého v roce 1729. Celý svět mohl Praze a českému národu závidět jeho postavení spjaté s úctou k novému svatému, který se stal národním i nadnárodním symbolem. Jedinečná slavnost byla korunována mnohými řádovými hrami s nepomucenskou tématikou. Na barokní slavnosti byla uvedena část hry z roku 1729 „Fama Sancta“ s dramatickými výstupy alegorických postav, doprovázená hlaholem trubek, procesními písněmi, nepomucenským kázáním a hudbou Šimona Brixiho a českých mistrů.

[nggallery id=105]

Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Baroque festival with music and allegorical scenes to the canonization of St John Nepomuk

Blažena Hončarivová – direction
Ritornello, Collegium Marianum, Chorea Historica
– period instruments and dance ensembles (Czech Republic)

Sunday 25 July 2004, 7 pm
St Jan Nepomucký Church, Kanovnická ul., Praha 1

The last great sacred festival of baroque Bohemia was the celebration of the canonization of St John of Nepomuk in 1729. The whole world could envy Prague its status connected with the veneration of the new saint who was to become a national symbol. Such a unique festival was crowned by many (monastic) order plays based on John of Nepomuk’s life and deeds. Part of the play from 1729 named Fama Sancta with dramatic scenes, accompanied by the sounds of trumpets, processional songs, sermons and Šimon Brixi’s music was performed in the church of Jan of Nepomuk in the Prague-Castle area.

 

[nggallery id=105]