Virtuosové na saském dvoře

DRESDEN

Virtuosové na saském dvoře

Xenia Löffler – barokní hoboj
Daniel Deuter – barokní housle
Györgyi Farkas – barokní fagot
Pablo Kornfeld – cembalo
&
Jana Semerádová – flauto traverso
Hana Fleková – barokní violoncello
Jan Krejča – teorba

Pátek 11. 7. 2003, 19.30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Období největšího rozkvětu saské metropole Drážďan začalo roku 1694 nástupem kurfiřta Friedricha Augusta I. na trůn. Za jeho vlády se staly Drážďany jedním z nejvýznamnějších středoevropských kulturních center. Dvorní kapela byla nikoli jediným, zdaleka však nejvýznamnějším drážďanským hudebním tělesem. Kromě domácích hudebníků v ní působila řada virtuosů z Francie či Itálie a uplatnění v ní postupně našlo též několik hudebníků pocházejících z Čech, mezi něž patřil i J. D. Zelenka. Jeho skladby a virtuózní díla F. M. Veraciniho, G. Brescianella, J. D. Heinichena a J. G. Pisendela předvedli sólisté z Německa, Maďarska a Argentiny (Xenia Löffler – barokní hoboj, Daniel Deuter – barokní housle, Györgyi Farkas – barokní fagot, Pablo Kornfeld – cembalo).

[nggallery id=115]

DRESDEN

Virtuosi at the Saxon Court

J. D. Zelenka, F. M. Veracini, G. Brescianello, J. D. Heinichen, J. G. Pisendel

Xenia Löffler – baroque oboe (Germany)
Daniel Deuter
– baroque violin (Germany)
Györgyi Farkas
– baroque bassoon (Hungary)
Pablo Kornfeld
– harpsichord (Argentina)

Friday 11 July 2003, 7.30 pm
Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The metropolis of Saxony, Dresden, experienced its greatest flourish during the reign of the elector Friedrich August I.  With his access to the throne in 1694, Dresden became one of the most important centres of culture in Central Europe. The court orchestra was not the only music ensemble in the city, but certainly the most significant one. Apart from local musicians, its ranks were filled by a number of virtuosos from France and Italy and also some musicians from the neighbouring Bohemia. One of those was J. D. Zelenka whose compositions, alongside some virtuosic pieces by F. M. Veracini, G. Brescianello, J. D. Heinichen and J. G. Pisendel were performed by soloists from Germany, Hungary and Argentina.

 

 

 

[nggallery id=115]