Hudba katalánských katedrál

BARCELONA a TARRAGONA

Hudba katalánských katedrál

F. Valls, J. Pla, J. Moreno, A. R. de Hita, S. Duron, J. de Herrando

Compendio Harmonico – vokálně-instrumentální soubor (Španělsko)
Jordan Fumadó Jornet – umělecký vedoucí

Středa 9. 7. 2003, 19:30 hod.
Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1

Kolem roku 1600 se Španělsko ocitlo ve stále se zvětšující izolaci, která byla počátkem jeho politického i uměleckého úpadku. Ostatní Evropa, Itálie především, žila ve znamení rozkvětu nového hudebního stylu. Španělská hudba však setrvala v zajetí polyfonního ‘stile antico’ předešlého století. Na počátku 18.století Španělsko konečně vstoupilo do období baroka. Španělští hudebníci, pokud chtěli uspět u publika, museli svou tvorbu “poitalštit”. Míšení španělské a italské hudební kultury dalo vzniknout zajímavým kombinacím hudebních forem obou zemí. Skladby  zařazené na program koncertu pocházely právě z  tohoto přechodného období mezi starým  barokem hispánským a novým barokem italským.

V první části programu zazněly starší španělské kompozice jako např. „Arded, corazón, arded“ z pera C. Galána a „Volcanes de Amor“ S. Duróna. Do druhé části programu pak byla zařazena pozdější díla v italském stylu, jako kupříkladu kantáta F. Vallse „En un noble sagrado firmamento“, která spojuje prvky obou stylů.

[nggallery id=114]

BARCELONA & TARRAGONA

Music from the Catalonian Cathedrals

F. Valls, J. Pla, J. Moreno, A. R. de Hita, S. Duron, J. de Herrando

Compendio Harmonico – vocal-instrumental ensemble (Spain)
Jordan Fumadó Jornet
– artistic director

Wednesday 9 July 2003, 7.30 pm
St George Basilica, Pražský hrad, Praha 1

Around 1600 Spain found herself in a growing isolation which began its political and artistic decline. While the rest of Europe, Italy above all, progressed in the name of the new musical style, Spanins music remained in the troughs of the polyphonic stile antico of the preceding century. With the beginning of the 18th century, Spain finally entered the baroque era. Spanish musicians who wanted to succeed with their public, were obliged to Italianate their music. The mixing of Spanish and Italian elements in music gave rise to some original combinations of musical forms of these two countries. The pieces included in the evening’s programme originated in this transition period between the old Hispanic and the new Italian Baroque.

 

[nggallery id=114]