Harmonia Ecclesiastica

PRAHA


Harmonia Ecclesiastica

Slavnostní zahajovací koncert
(Brentner, Rovenský, Caldara, Zelenka, Vivaldi,
Reichenauer)

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Neděle 29. června 2003, 19.30 hod.
Zrcadlová kaple Klementina

Pražský hudební život postihlo barokní „temno“ především nepřítomností panovnického dvora s významnými a zpravidla bohatě financovanými institucemi dvorní opery a kapely. Pražský hudební život té doby vykazoval řadu specifických rysů. Určujícím prostředím mu byla hustá síť menších hudebních institucí, jakými byly chrámové kůry či malé šlechtické kapely. Pražští hudebníci komponovali zejména duchovní hudbu a zpravidla dbali na to, aby jejich skladby byly interpretačně přístupné. Brzy se však začal projevovat silný vliv moderní italské hudby a konečně, již na počátku 18. století století začínají někteří hudebníci hledat odpovídající uplatnění za hranicemi své vlasti. Repertoár zahajovacího koncertu 4. ročníku festivalu proto nabídl divákům možnost vyslechnout díla skladatelů českých (Václav Karel Holan Rovenský, Jan Josef Ignác Brenter, Antotnín Reichenauer, Jan Dismas Zelenka…) i těch, kteří ovlivňovali zdejší tvorbu ze zahraničí (Antonio Caldara, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti.

[nggallery id=113]

 

 


PRAHA

Harmonia Ecclesiastica

J. J. I. Brentner, A. Caldara, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Lotti

Collegium Marianum (Czech Republic)
Jana Semerádová
– artistic director
Marta Fadljevičová
– soprano

Sunday 29 June 2003, 7.30 pm
Mirror Chapel of Klementinum, Praha 1

The Prague culture life in the baroque era was marked by the absence of the ruler’s court and, accordingly, by the lack of a court orchestra or operatic ensemble, which would mostly receive opulent subventions. The musical scene in Prague of the time thus showed a number of specific features. It consisted of a dense network of smaller musical institutions, including church choirs and chamber ensembles maintained by the local aristocracy. Composers active in Prague in the Early Baroque produced mostly sacred music and were careful to make the parts not too hard on the players. Soon, however, a strong Italian influence became prominent and by the beginning of the 18th century, a number of musicians started to look for work abroad. The programme of the opening concert of the 4th Summer Festivities of Early Music offered the listeners a mixture of music by Czech authors (Václav Karel Holan Rovenský, Jan Josef Ignác Brenter, Antotnín Reichenauer, Jan Dismas Zelenka and others) as well as pieces by those who provided the foreign, predominantly Italian influences on the local output (Antonio Caldara, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti).

[nggallery id=113]