Hercules und Onfale

Johann Heinrich Schmelzer: Hercules und Onfale
Slavnostní serenata s balletti provedená na dvoře Leopolda I. v roce 1676

Anna Hlavenková – Onfale
Irena Houkalová
– Hesperia
Pavla Jančová – Istria
Radek Prügl
– Hercules
Vojtěch Šafařík – Himen
Hudební a taneční soubor Collegium Marianum
Barbara Maria Willi – umělecká vedoucí
Sigrid T´Hooft
– režie a choreografie
Hana Barochová
– choreografie
prof. Jiří Sehnal – odborná revize rukopisu
Pavla Semerádová
– dramaturgie
Markéta Štormová – Kostýmy

Neděle 15. července 2001, 17.00 a 20.00 hod.
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

V návaznosti na tradici dvorských slavností na vídeňském dvoře, jejichž lesk byl korunován okázalými balety, patřícím k holdovacím ceremoniím, evokuje serenata atmosféru dávno zašlých radovánek, přičemž čerpá z materiálů dochovaných v Arcibiskupském archivu v Kroměříži.