Cithara nova

Cithara nova

České duchovní kantáty ze 17. století
Johann Josef Ignaz Brentner,
Johann Christoph Kridel, Leopold Václav Dukát

Musica Florea
Anna Hlavenková
– soprán
Dagmar Valentová
, Simona Tydlitátová – housle
Přemysl Vacek
– theorba
Iva Štrynclová
– varhany
Marek Štryncl – violoncello, umělecký vedoucí

27. července 2000, 20:00 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Po roce 1700 se v naší hudbě vlivem tzv. neapolského stylu a hojně provozovaných děl L. Vinciho, L. Lea, J. A. Haase aj. objevuje chrámová kantáta pro jeden nebo více sólových hlasů, doprovázených koncertantními nástroji s generálbasem. Nejstarší známou sbírkou těchto kantát je Cithara nova (1707) od Josefa Leopolda Václava  Dukáta, který  působil jako regenschori a „alumnorum instructor“ v premonstrátském klášteře Želiv, kde také v roce 1717 zemřel. Vedle jeho kantáty De Beata Virgine Maria tento večer zazněly také skladby J. J. I. Brentera, B. M. Černohorského, A. Caldary, J. A. Plánického a dalších.