Capella Rudolphina

Capella Rudolphina

Vokální hudba na Pražském hradě v 16. a 17. století
Jacob Handl Gallus, Hans Leo Hassler, Orlando Lasso, Kryštof Harant z Polžic

Capella Regia
Gabriela Eibenová, Tereza Merklová – soprán
Petra Noskaiová
– mezzosoprán
Jan Mikušek – kontratenor
Vladimír Richter – tenor
Aleš Procházka
– bas
Robert Hugo
– varhanní pozitiv, cembalo

Capella Rudoplphina Pragensis představila hudbu Prahy jakožto sídelního města císařského dvora v době panování Rudolfa II. a jeho nástupců. Hans Leo Hassler spolu se svým bratrem Jacobem Hasslerem, dvorním varhaníkem, působili u dvora Rudolfa II. Významné místo v hudebním životě rudolfinské doby zaujal také Slovinec Jacob Handl Gallus. Jeho čtyřhlasá sbírka Opus musicum navazuje na tradici benátské školy. Kryštof Harant z Polžic je ojedinělým typem zcestovalého a hudebně orientovaného šlechtice, který se dostal do kontaktu s  kulturními centry (zejména s Innsbruckem). Virtuózní moteto Antonia Rigatiho Sonent cytharae a Magnificat Pietra Verdiny, čerpající ze stylu  monteverdiovského madrigalu, ohlašují  již příchod vrcholného baroka a zároveň doby, kdy Praha byla evropskou metropolí první velikosti.