CV Jan van Elsacker

Belgický tenor Jan van Elsacker se poprvé setkal vážněji s  hudbou v rámci antverpského katedrálního sboru v pěvecké třídě Jana Schrootena, kde měl často příležitost vystupovat i sólově. Jan van Elsacker dále studoval na antverpské Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, později navštěvoval lekce Diny Grossberger a účastnil se mnoha mistrovských kurzů u Noëlle Barker.

Už během studií začal Jan zpívat s předními soubory, které se věnují staré hudbě: Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale nebo La Petite Bande. V roce 1996 vyhrál mezinárodní interpretační soutěž Musica Antiqua Bruges a v roce 1998 byl přizván k projektu J. S. Bach, kde spolupracoval s věhlasným ansámblem Musica Antiqua Köln za řízení Reinharda Goebela.

Jan van Elsacker zpíval či zpívá se soubory I Fiamminghi, Capella Musicae Graz, Currende, Ricercar Consort, Le Parlement de Musique, Rheinische Kantorei, La Fenice či Il Gardellino. Byl také členem Le Poème Harmonique a podílel se na akcích souboru L´Arpeggiata Christiny Pluhar.

Zpět na Il Canto´d Orfeo

The Belgian tenor, Jan van Elsacker, received his first music education at the Antwerp’s Kathedraalkoor at singing class of Jan Schrooten, who frequently gave him the opportunity to perform as a soloist. Jan van Elsacker studied at the Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerp. Later he followed lessons with Dina Grossberger and participation in several master-classes with Noëlle Barker.

Already during his studies he co-operated with several foremost early music ensembles such as Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale or La Petite Bande. In 1996, Jan van Elsacker won the International Soloist competition Musica Antiqua Bruges. In 1998, he was invited to participated on J. S. Bach project with a prestigious Musica Antiqua Köln directed by Reinhard Goebel at the Early Music Festival in Bruges.

He has taken part in concerts with I Fiamminghi, Capella Musicae Graz, Currende, Ricercar Consort, Le Parlement de Musique, Rheinische Kantorei, La Fenice, Il Gardellino. Lately he is a member of Le Poeme Harmonique and regularly is invited to participate in projects of Christina Pluhar´s L´Arpeggiata.

 

Back to Il Canto d´Orfeo