CV Arnaud Marzorati

Arnaud MarzoratiArnaud Marzorati se zpěvu začal věnovat při Centru barokní hudby ve Versailles pod vedením Jamese Bowmana, Noëla Lee, Martina Iseppa a Seny Jurinac, ve studiu dále pokračoval na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži. Repertoár A. Marzoratiho zahrnuje hudbu od doby baroka po současnost. Byl protagonistou řady operních inscenací, např. v roli Figara v Rossiniho Lazebíku sevillském, Papagena v Mozartově Kouzelné flétně, Sganarella v Gounodově Lékaři proti své vůli nebo jako Arbas v inscenaci Lullyho Cadamuse a Hermiony v pařížské Komické opeře s Poème harmonique a Vincentem Dumestrem. Nahrává s předními barokními soubory, ale věnuje se také písňové tvorbě 19. století – v roce 2008 vyšlo u vydavatelství Alpha Production sólové CD s písněmi Pierre-Jeana de Béranger. Spolu s Jean-François Novellim založil soubor Lunaisiens, jehož první nahrávka je věnovaná kantátám Jean-Baptiste Stucka (2007, Alpha Production).

Zpět na Král přichází

Arnaud MarzoratiArnaud Marzorati took up singing at the Centre of Baroque Music in Versailles under the guidance of James Bowman, Noël Lee, Martin Isepp and Sena Jurinac and extended his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, graduating with Premier Prix de Chant. His repertoire encompasses music from the Baroque to the most recent compositions. The rich, varied career of Arnaud Marzorati has included numerous opeatic roles, such as Figaro in The Barber of Seville, Papageno in The Magic Flute, Sganarelle in Gounod’s The Doctor in Spite of Himself, or as Arbas in Cadmus et Hermione in the Comic Opera in Paris. He has made recordings with numerous baroque ensembles, in 2008 Alpha Production issued a CD featuring songs by Pierre-Jean de Béranger. Together with Jean-François Novelli he founded the ensemble Lunaisiens whose first CD was dedicated to cantatas by Jean-Baptiste Stuck (2007, Alpha Production).

Back to Here Comes the King