CV Arena Musicale

Arena Musicale je komorní těleso složené z hráčů na historické dechové nástroje, které se zaměřuje na provádění hudebních děl 17. a 18. století. Netypické obsazení souboru, založené na nepřítomnosti smyčcových nástrojů, využívá rozmanité zvukové kombinace zobcových fléten a celé rodiny dvouplátkových dechových nástrojů, jako jsou hoboje a fagoty. Soubor navazuje na tradici francouzské královské hudby.

Zpět na Král přichází

Arena Musicale is a chamber ensemble of historical wind instruments focussed on the performance of 17th – and 18th-century music. The unique sound of the ensemble, following from the absence of string instruments, is based on combinations of recorders and various double reed instruments such as oboes and bassoons. The ensemble is modelled on tradition of French royal music.

Back to Here Comes the King