CV Sławomir Zubrzycki

Sławomir Zubrzycki

Koncertní pianista, hráč na klavichord, clavioline, skladatel a stavitel hudebních nástrojů Sławomir Zubrzycki je absolventem Hudební akademie v Krakově, kde studoval hru na klavír pod vedením Tadeusze Żmudzińského a skladbu u Adama Kaczyńského. Získání Fulbrightova stipendia mu umožnilo dále studovat na Bostonské hudební konzervatoři u Janice Weber, vzdělání si dále prohloubil na mistrovských kurzech Victora Merzhanova, Michaela Lewina, Jeroma Lowenthala, Włodzimierza Obidowicze a Johanna Sonnleitnera (cembalo).

Vítězstvím v Soutěži polského klavírního umění ve Słupsku v roce 1987 zahájil Sławomir Zubrzycki sólovou kariéru a vystupoval s řadou předních polských orchestrů, jako jsou Rozhlasový symfonický orchestr, Krakovská filharmonie, Capella Cracoviensis a Toruňský komorní orchestr, a v zahraničí například s orchestrem London Sinfonietta. Intenzivně se věnuje také komorní hře a spolupracuje s Kvartetem Olgy Szwajgier s Gwendolynou Bradley, Jadwigou Gadulankou a Andrzejem Hiolským. Pravidelně nahrává pro společnost Polskie Nagrania, Polský rozhlas a Polskou televizi. Jako moderátor, autor a vedoucí hudební složky spolupracoval s Polskou televizí na tvorbě vzdělávacích programů jako „Wszystko gra“ (Všechno je hra – seriál přednášek o hudebních nástrojích) a „Sesame Street“ (Polská verze britského televizního pořadu).

Sławomir Zubrzycki

Sławomir Zubrzycki byl hostem festivalů jako Poznaňské jaro, Hudba starého Krakova, krakovský Audio-Art, Fest der Kontinente v Berlíně, Visiting Artist Series na Berklee College of Music v Bostonu, The Colours of Poland, varšavský festival Cross Culture, Turning Sounds ve Varšavě a Edinburský divadelní festival. Zaměřuje se také na provádění soudobé hudby od dodekafonie až po instrumentální divadlo, improvizaci a performativní umění. V letech 2005 a 2007 přednášel na letní akademii soudobé hudby Avantgarde Tirol v Rakousku a pedagogicky působí na Státní konzervatoři Frederica Chopina v Krakově.

V roce 2009 objevil Sławomir Zubrzycki skutečnou raritu – téměř zapomenutý klávesový smyčcový nástroj, který původně navrhnul Leonardo da Vinci. V letech 2009 až 2012 pracoval Sławomir Zubrzycki na svém vlastním návrhu, který vycházel především z da Vinciho nákresu, ale také z dalších nástrojů postavených v poslední čtvrtině 16. a první čtvrtině 17. století. První uvedení violy organisty na recitálech na mezinárodním Královském klavírním festivalu a na Conrad festivalu v Krakově v říjnu 2013 se setkala s obrovským úspěchem. O sestrojení nástroje informovala řada mezinárodních médií, jako jsou BBC, The Telegraph, France 24, Deutsche Radio Kultur, Corriere della Sera, MSN, Oman Daily Observer, Hindustan Times a Taipei Times. Evropská turné v letech 2014 a 2015 zahrnovala recitály na Festivalu staré hudby ve Stockhomu, Mänttä Music Festival, Wratislavia Cantans, Flanderském festivalu v Gentu, Kotor Art Festival, Ohridském letním festivalu a festivalu Milano Classica.

[nggallery id=251]

V roce 2015 vydal Sławomir Zubrzycki sólovou nahrávku „Viola organista – The da Vinci sound“. CD zahrnuje vedle dalších ukázek barokní hudby jediné známé dílo zkomponované pro klávesový smyčcový nástroj, jímž je Sonata for Bogenklavier C. Ph. E. Bacha, a jako bonus vlastní skladbu Leonarda da Vinciho. Dalším projektem dokončeným v témže roce je spolupráce s Björk na akustické verzi zpěvaččina nejnovějšího alba „Vulnicura“ pro zpěv, violu organistu a smyčcové kvarteto.

Zpět na Viola organista

Sławomir Zubrzycki

Concert pianist, clavichordist, claviolinist, composer, and constructor of musical instruments Sławomir Zubrzycki is a graduate of the Academy of Music in Cracow where he studied piano with Tadeusz Żmudziński and modern music with Adam Kaczyński. As a recipient of a Fulbright Scholarship he continued his piano studies at The Boston Conservatory of Music under the guidance of Janice Weber, and later attended master classes by Victor Merzhanov, Michael Lewin, Jerome Lowenthal, Włodzimierz Obidowicz, and Johann Sonnleitner (on harpsichord).

A laureate of the 1987 Polish Piano Art Festival in Słupsk, Sławomir Zubrzycki has been following a solo career and performed with some of the leading Polish orchestras (e.g. Radio Symphony Orchestra, Cracow Philharmonic Orchestra, Capella Cracoviensis, and Toruń Chamber Orchestra) and the London Sinfonietta. He is also a dedicated chamber musician, collaborating regularly with Olga Szwajgier’s Quartet, Gwendolyn Bradley, Jadwiga Gadulanka, and Andrzej Hiolski. He has recorded extensively for Polskie Nagrania, the Polish Radio and Television. As a presenter, composer and musical director he has collaborated with the Polish Television on the production of educational programs such as Wszystko gra (It’s All Music to My Ears – a series of lectures on musical instruments) and Sesame Street (Polish version of the British TV program).

Sławomir Zubrzycki

Sławomir Zubrzycki has appeared at festivals such as the Poznań Spring of Music, Music in Old Cracow, Audio-Art in Cracow, Fest der Kontinente in Berlin, Visiting Artist Series at the Berklee College of Music in Boston, The Colours of Poland, Warsaw Cross Culture Festival, Turning Sounds in Warsaw, and Edinburgh Theatre Festival. He specializes in performing contemporary music, ranging from dodecaphony to instrumental theatre, improvisation, and performance art. In 2005 and 2007 he was a lecturer at the Summer Academy of Contemporary Music – Avantgarde Tirol in Austria and he teaches the piano at the Frederic Chopin State Secondary Music School in Cracow.

In 2009 Sławomir Zubrzycki came across traces of a true rarity – the keyboard-bowed instrument originally designed by Leonardo da Vinci which had been virtually forgotten. Between 2009 and 2012 Sławomir Zubrzycki created his own design, drawing mainly on that of da Vinci, but also on other instruments from 1575 to 1625. The premiere recitals on viola organista which he gave in October 2013 at the International Royal Cracow Piano Festival and at the Conrad Festival in Cracow were a spectacular success. A number of international media brought news about the construction of viola organista, including the BBC, The Telegraph, France 24, Deutsche Radio Kultur, Corriere della Sera, MSN, Oman Daily Observer, Hindustan Times, and Taipei Times. The European viola organista tours in 2014 and 2015 included recitals at Stockholm Early Music Festival, Mänttä Music Festival, Wratislavia Cantans, Ghent Festival of Flanders, Kotor Art Festival, Ohrid Summer Festival, and Milano Classica.

[nggallery id=251]

2015 saw the release of a solo recording, “Viola organista – The da Vinci Sound”. The CD comprises, among other examples of Baroque music, the only known work originally composed for a keyboard-bow instrument, the Sonata for Bogenklavier by C. Ph. E. Bach, and, as a bonus, music by Leonardo da Vinci himself. Another recording project, also accomplished in 2015, was a collaboration with Björk on an acoustic version of the singer’s latest album “Vulnicura” for voice, viola organista, and string quartet.

Back to Viola organista