CV Les Folies francoises

Les Folies françoises

Les Folies françoises vznikly v roce 2000 z iniciativy skupiny mladých francouzských hudebníků. Soubor pod vedením houslisty Patricka Cohëna-Akenina usiluje o oživení repertoáru 17. a 18. století v duchu svobody, mnohosti a tvořivosti, jenž dominoval hudební produkci francouzského Velkého století (le Grand Siècle). Podobně jako třináctý cyklus skladeb pro cembalo Françoise Couperina, podle nějž nese soubor jméno, chtějí Les Folies françoises vyjadřovat celou škálu barev a emocí charakteristických pro hudební výraz tehdejší doby. Soubor, ceněný díky smyslu pro detail a inovaci, se záhy stal pevnou součástí mezinárodní scény staré hudby a vystupoval na význačných pódiích, jako jsou Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Cité de la Musique, Théâtre de la Ville in Paris, Arsenal de Metz, Chapelle Royale, Royal Opera of Versailles, a v operních domech v Dijonu a Nantes. Soubor je pravidelným hostem na Folles Journées de Nantes a na festivalech v Ambronay, Saint-Denis, Saintes, Beaune, Sully, Saint-Michel-en-Thiérache, La Chaise-Dieu a Sablé-sur-Sarthe.

Les Folies francoises

V roce 2008 byl zahájen rozsáhlý, dlouhodobý projekt Les Vingt-quatre Violons du Roy (Dvacet čtyři králových houslí) zaměřený na rekonstrukci slavného orchestru Ludvíka XIV. Otevřela se tak nová kapitola dalšího uměleckého vývoje a směřování souboru, ale také v oblasti znovuobjevování francouzského kulturního dědictví. V roce 2013 podnikli Les Folies françoises ve spolupráci s taneční společností L’Eventail turné do Číny s projektem nazvaným „Evropská cesta“. Soubor se také věnuje zkoumání spojitostí a možností vzájemného obohacení mezi barokním repertoárem a současnou hudbou a uvádí skladby N. Bacriho, K. Saariaha a dalších.

Nahrávky souboru pro společnosti Cypres, Alpha, Fontmorigny, K617 (CD nahrávky) a Camera Lucida (DVD) se setkaly s jednohlasým nadšeným ohlasem recenzentů. Kompletní nahrávka Bachových sonát pro housle a basso continuo získala ocenění „Choc“ časopisu Monde de la Musique. Následovaly nahrávky Camprových Petits Motets (Cypres, 2012) a „Il maestro famosissimo di Violino“, pocta Arcangelu Corellimu (2014).

Les Folies françoises se těší podpoře Ministerstva kultury Francie (DRAC Centre-Val de Loire), regionu Centre-Val de Loire a města Orléans.

[nggallery id=253]

Zpět na Portrét benátský

Les Folies françoises

In 2000, a group of young French musicians decided to form Les Folies françoises. The ensemble, directed by the violinist Patrick Cohën-Akenine, aims to revive the repertoire of the 17th and 18th centuries and the spirit of freedom, plurality and creativity which motivated the musicians of the Grand Siècle. Similarly to François Couperin’s Treizième Ordre, from which the ensemble takes its name, Les Folies françoises strive to express a full palette of colours and feeling that characterised the musical sensibility at the time. Renowned for their sense of variety and innovation, Les Folies françoises have become an established part of the international Baroque scene, having appeared in concert in venues such as the Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Cité de la Musique, Théâtre de la Ville in Paris, Arsenal de Metz, the Chapelle Royale, the Royal Opera of Versailles, and the operas of Dijon and Nantes. The ensemble has been a regular guest at the Folles Journées de Nantes festival and festivals in Ambronay, Saint-Denis, Saintes, Beaune, Sully, Saint-Michel-en-Thiérache, La Chaise-Dieu, and Sablé-sur-Sarthe.

Les Folies francoises

2008 saw the launching of a large project focussed on the revival of Les Vingt-quatre Violons du Roy (The King’s twenty four Violins), which marked the beginning a new adventure, not only in terms of  the ensemble’s artistic development, but in terms of the rediscovery of French musical heritage. In 2013, a joint project with the dance company L’Eventail entitled “A European Journey” took Les Folies françoises on their first tour to China. Les Folies françoises keep on exploring the fruitful relationship between Baroque repertoire and contemporary music (N. Bacri, K. Saariaho).

The ensemble’s recordings, published by Cypres, Alpha, Fontmorigny, K617 (CDs), and Camera Lucida (DVDs), have received unanimous praise from the critics. The four CDs comprising Bach’s complete violin and basso continuo Sonatas were awarded with a “Choc” by the Monde de la Musique and followed by a recording of Campra’s Petits Motets (Cypres, 2012), and “Il maestro famosissimo di violino”, a tribute to Corelli (2014).

Les Folies françoises are supported by the French Ministry of Culture (DRAC Centre-Val de Loire), the Région Centre-Val de Loire, and the city of Orléans.

[nggallery id=253]

Back to A Portrait of Venice