CV Béatrice Martin

Béatrice Martin

Béatrice Martin se na cembalo začala učit hrát už v šesti letech. Jejími učiteli byli ti nejlepší cembalisté dneška, jako Christiane Jaccottet na ženevské konzervatoři, Kenneth Gilbert a Christophe Rousset na pařížské konzervatoři a Huguette Dreyfus, Ton Koopman a Lars-Ulrik Mortensen v rámci řady mistrovských kurzů.

Béatrice Martin

Po triumfu v Mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1998 (vedle první ceny si odnesla také cenu publika a zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter) a v soutěži MIDEM v Cannes v následujícím roce, kde získala titul „objev roku“ udělovaný agenturou Adami, následovala pozvání k účinkování na festivalech v Ambronay, Aix en Provence, Lanvellec, na bachovském festivalu v Combrailles, Printemps Baroque du Sablon, Festival Oude Muziek Utrecht, MAfestival v Bruggách, na koncertním Cyklu francouzských cembalistů v Mexiku, londýnském Festivalu barokní hudby, Les Folles Journées de Nantes a na Lisabonském festivalu. V Paříži vystupovala v Théâtre du Châtelet, Komické opeře a Cité de la Musique, v recitálových programech zahrnujících kompletní provedení děl Couperina, Rameau a Bacha.

Je vyhledávanou hráčkou basso continua a spolupracovala s celou řadou souborů včetně proslulých Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, Ricercar a Il Seminario Musicale. Více než dvacet let byla asistentkou uměleckého vedoucího Les Arts Florissants Williama Christieho a účastnila se projektů od Opery Garnier a Lincolnova centra po Teatro Colon, Tokijskou operu a další. Její umění je zaznamenáno na více než dvaceti CD a DVD nahrávkách.

[nggallery id=255]

Své bohaté zkušenosti zúročila Béatrice Martin také jako pedagog. V roce 2001 založila a do roku 2013 vedla cembalovou třídu na Escola Superior de Música de Catalunya v Barceloně (od 2001 do 2013) a v současné době externě vyučuje na Juilliard School v New Yorku. V letech 2011 a 2015 byla členkou poroty Mezinárodní cembalové soutěže v Bruggách.

V roce 2000 Béatrice Martin založila spolu s Patrickem Cohënem-Akeninem soubor Folies Françoises, s nímž vystupovala na více než 400 koncertech ve Francii i v zahraničí. S Les Folies Françoises nahrála mimo jiné čtyři CD věnovaná Bachovým dialogickým kantátám (pro Cypres), kompletní nahrávku sonát pro housle a cembalo (pro Fontmorigny; ocenění „Choc“ časopisu Le Monde de la Musique) a Bachovy cembalové koncerty (pro Cypres; ocenění „Diapason d’Or“). Její nová sólová nahrávka s názvem „Les Sauvages“ (pro Cypres) dokládá zálibu v exotice pěstovanou u francouzského dvora v 17. a 18. století. Nahrávka získala čtyři hvězdičky v rubrice „Mad“ časopisu Le Soir a pět „Ladiček“ („Diapason“) od stejného časopisu.

Zpět na Gondoly na Seině

Béatrice Martin

Béatrice Martin started studying the harpsichord at the age of six. Her teachers have included some of the greatest harpsichordists of our time, Christiane Jaccottet at the Geneva Conservatory, Kenneth Gilbert and Christophe Rousset at the Paris Conservatory, and Huguette Dreyfus, Ton Koopman, and Lars-Ulrik Mortensen at a number of master-classes.

Béatrice Martin

Following her triumph at the 1998 International Harpsichord Competition of Bruges (in addition to the First Prize she also took the Audience Prize and the special Bärenreiter prize) and the MIDEM competition in Cannes the following year where she was declared the “Revelation of the ADAMI”, Béatrice Martin has been invited to perform at festivals such as Festival d’Ambronay, Festival d’Aix en Provence, Bach in Combrailles, Festival of Lanvellec, Printemps Baroque du Sablon, Festival Oude Muziek Utrecht, MAfestival of Bruges, “Cycle harpsichordistes Français” in Mexico, London Festival of Baroque Music, Les Folles Journées de Nantes, and the Lisbon Festival. In Paris she has appeared at the Théâtre du Châtelet, Opéra Comique, the Cité de la Musique, introducing in recital the complete works of Couperin, Rameau, and Bach.

A sought-after continuo player, she has collaborated with numerous ensembles, including the illustrious Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, Ricercar, and Il Seminario Musicale. For more than twenty years she has worked with Les Arts Florissants as William Christie’s musical assistant, participating in projects from Opéra Garnier to Teatro Colon, from the Lincoln Center to Tokyo Opera etc. She has recorded some twenty CDs and DVDs.

[nggallery id=255]

Acknowledged for her dedicated and experienced approach to teaching,  Béatrice Martin has established and directed harpsichord studies at the Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona (from 2001 to 2013) and is currently guest teacher at the Juilliard School, New York. In 2011 and 2015 she was invited to be on the jury of the International Harpsichord Competition in Bruges.

In 2000 Béatrice Martin cofounded, with Patrick Cohën-Akenine, the ensemble Les Folies Françoises with which she has performed more than 400 concerts both in France and abroad. With Les Folies Françoises she has recorded, among others, four CDs dedicated to Bach’s dialogue cantatas (Cypres), the complete sonatas for violin and harpsichord (Fontmorigny; awarded with a “Choc” by Le Monde de la Musique), and Bach’s harpsichord concertos (Cypres; awarded with a “Diapason d’Or”). Her latest solo recording, “Les Sauvages” (Cypres), explores the taste for exoticism that prevailed at the French Court in the 17th and 18th centuries. It received four stars from “Mad” (Le Soir) and five “Diapasons” from the same magazine.

Back to Gondolas on the Seine