CV La Violetta

La Violetta


La Violetta (v pojednání M. Praetoria Syntagma musicum z roku 1619 je termínu užito pro označení diskantové violy) vytváří bezpočet příležitostí k provádění renesanční a raně barokní hudby pro úplný i neúplný konsort: obě uskupení mohou být podpořena harfou, loutnou či varhanami. V souladu s renesanční ansámblovou praxí se k souboru zhusta připojují také jeden nebo dva vokální sólisté. La Violetta sestává z hudebníků s bohatými zkušenostmi z komorní i sólové hry. Stěžejními členy jsou vedle umělecké vedoucí Pauliny van Laarhoven (viola da gamba) Simen Van Mechelen (trombón), Joshua Cheatham (viola da gamba), Josué Melendez (cink), Maria Cleary (harfa) a Haru Kitamika (cembalo a varhany).

La Violetta

V roce 2012 vydala La Violetta své první CD s názvem „Io son ferito“, jako společný projekt hudebníků a skupiny výtvarných umělců. Na popud Pauliny van Laarhoven se na nahrávce podílelo osm špičkových interpretů; cinkista Doron David Sherwin (jehož umění měli posluchači Letních slavností staré hudby možnost ocenit v roce 2011) byl přizván, aby diminucemi ozdobil dva hlasy titulní Palestrinovy skladby Io son ferito. Nahrávka vedle titulní skladby obsahuje další kompozice z přelomu 15. a 16. století, v nichž se zvuk viol pojí s lidskými hlasy tak dokonale, že často nelze jeden od druhého rozeznat. Nahrávka je vysoce ceněna jak pro čistý a nadpozemsky krásný zvuk, tak pro energickou, spontánní interpretaci, jež evokuje spíše živé provedení než strohost prostředí nahrávacího studia.

[nggallery id=234]

Na svém druhém albu (také z roku 2012), pokračuje La Violetta ve stejném duchu, ovšem tentokrát se vše odvíjí od Palestrinova madrigalu Pulchra es. Na základě obrovského úspěchu tohoto mezioborového přístupu plánuje soubor v letošním roce uskutečnit další podobný projekt.

Zpět na Laura

La Violetta


La Violetta (in Praetorius’ Syntagma musicum, 1619, the term was used for the treble viol) creates an opportunity to play the vast repertoires from the Renaissance and budding Baroque eras for full and broken consorts; either configuration can be enriched by a harp, a lute, and/or an organ. According to Renaissance ensemble practices, one or more singers can also join the group. La Violetta consists of musicians with a solid musical experience both as ensemble players and as soloists: its core members are Simen Van Mechelen (trombone), Joshua Cheatham (viola da gamba), Josué Melendez (cornetto), Maria Cleary (harp), and Haru Kitamika (harpsichord and organ).

La Violetta

In 2012, La Violetta released its first CD, “Io son ferito”, a collaborative project between musicians and visual artists. For this project, van Laarhoven invited eight renowned performers to participate, and engaged Doron David Sherwin to exclusively embellish two voices of Palestrina’s Io son ferito. The album’s theme evolves around the title song Io son ferito, and presents several other pieces from c.1600. The sound of the viol blends so well with the human voice that they almost seem interchangeable. The recording has been praised for La Violetta’s pure and ethereal sound, as well as for the liveliness of the performance, which provides qualities of a live recording rather than the unnatural smoothness of a studio production.

[nggallery id=234]

In its second album (also released in 2012), La Violetta continues in the same vein, but this time with Palestrina’s madrigal Pulchra es as its centerpiece. Given the great success of this unique, interdisciplinary approach, a third album along the same lines is planned for 2015.

Back to Laura