CV Fahmi Alqhai

Fahmi Alqhai

Fahmi Alqhai je dnes považován za jednoho z nejlepších hráčů na violu da gamba své generace a díky osobnímu a bezprostřednímu přístupu k historickému repertoáru za předního interpreta staré hudby.

Narodil se v roce 1976 ve španělské Seville v syrsko-palestinské rodině a prvních jedenáct let života prožil v Sýrii, kde se už v raném věku začal věnovat studiu hudby. Hru na viola da gamba studoval na Konzervatoři Manuela Castilla v Seville u Ventura Rica, později na Schole Cantorum Basiliensis ve Švýcarsku pod vedením Paola Pandolfa a na Conservatorio della Svizzera Italiana ve švýcarském Luganu u Vittoria Ghielmiho. Současně úspěšně dokončil studia stomatologie na Univerzitě v Seville.

Fahmi Alqhai

V roce 1998 zahájil kariéru jako sólista a brzy sklidil uznání posluchačů i kritiky za interpretaci Bachových sonát pro violu da gamba a cembalo (nahrávka s  Albertem Martinez Molinou (Arsis, 2004). V roce 2002 založil společně se sopranistkou Mariví Blasco soubor Accademia del Piacere, jehož je uměleckým vedoucím. S bratrem Ramim Alqhai také založil nahrávací společnost ALQHAI & ALQHAI.

Od útlého věku je vyhledávaným komorním hráčem a členem mezinárodně proslulých souborů staré hudby, například Hesperion XXI (Jordi Savall) a Il Suonar Parlante (Vittorio Ghielmi), a zakládajícím členem souboru More Hispano (Vicente Parilla).

Jako sólista vystupoval Fahmi Alqhai například se Španělským národním orchestrem, Galicijskou filharmonií, Ensemble Vocal de Lausanne (Michael Corboz), Orquesta Barroca de Sevilla a Al Ayre Español. Koncertoval na předních pódiích a festivalech v Europě, Japonsku, USA a Jižní Americe. Věnuje se také současné hudbě a jazzu, například ve spolupráci s Uri Canem.

[nggallery id=201]

Umění Fahmiho Alqhai je zaznamenáno na nosičích společností Alia Vox, Glossa, Winter&Winter, Tactus, Arsis, and Enchiriadis. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem Festivalu staré hudby v Seville (FeMAS).

Zpět na Barocco y flamenco

Fahmi Alqhai

Fahmi Alqhai is considered to be one of the most brilliant and prestigious young players of the viola da gamba in the world today, as well as one of the most appreciated interpreters of early music for his personal and communicative approach to historical repertoires.

Born in Seville, Spain, in 1976 to a Syrian father and a Palestinian mother, he spent his first eleven years in Syria, where he began to study music at a young age. Later, he entered the Manuel Castillo Conservatoire in Seville in 1994 to study viola da gamba with Ventura Rico, continuing at the Schola Cantorum Basiliensis (Switzerland) with Paolo Pandolfo, and at the Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano, Switzerland) with Vittorio Ghielmi. Concurrently he also earned a degree in Dentistry from the University of Seville.

Fahmi Alqhai

In 1998, he began his career as a soloist specializing in the German repertoire, receiving great acclaim from the public and critics for his versions of Bach’s Sonatas for viola da gamba and harpsichord, which he recorded with harpsichordist Alberto Martinez Molina (for Arsis) in 2004.

In 2002 he founded Accademia del Piacere with soprano Mariví Blasco, an ensemble he directs. With his brother Rami Alqhai, he also created the record label ALQHAI & ALQHAI, with which he produced and recorded four CDs. From a young age he has been invited to work with the most internationally renowned early music ensembles: he is a regular member of Hesperion XXI (Jordi Savall) and Il Suonar Parlante (Vittorio Ghielmi), and a founding member of More Hispano (dir. Vicente Parilla). With these ensembles, as well as with Accademia del Piacere, and as a soloist, Fahmi Alqhai regularly concertizes in Europe, Japan, the United States, and South America.

[nggallery id=201]

As a soloist, Fahmi Alqhai has performed with the National Orchestra of Spain, the Philharmonic Orchestra of Galicia, Ensemble Vocal de Lausanne (Michael Corboz), Orquesta Barroca de Sevilla, and Al Ayre Español, among others. He is also active in contemporary music and in jazz, with artists such as Uri Caine.

A recording artist with labels Alia Vox, Glossa, Winter&Winter, Tactus, Arsis, and Enchiriadis, Fahmi Alqhai has been artistic director of the Early Music Festival of Seville (FeMAS) since 2009.

Back to Barocco y flamenco