CV Jana Semerádová

Jana Semerádová

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Teorie a provozovací praxe staré hudby) a Královské konzervatoře v Den Haagu (ve třídě Wilberta Hazelzeta). Je laureátkou mezinárodních soutěží v Magdeburku a Mnichově. Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum, dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a tance. Své nevšední dramaturgie nezřídka staví na propojení hudebního a dramatického umění, které zasazuje do autentického prostředí pražských barokních sálů. Pod jejím vedením Collegium Marianum každoročně uvádí několik novodobých premiér. Na svém kontě má řadu CD, nahrávky se souborem Collegium Marianum jsou výrazně zastoupené v úspěšné řadě „Hudba Prahy 18. století“ u vydavatelství Supraphon, pro něž nahrála i své profilové CD Solo for the King. Pravidelně též nahrává pro Českou televizi (Bravo!) a Český rozhlas.

Jana Semeradova

© Petra Hajská

Jana Semerádová vystupuje na významných evropských pódiích (např. Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Palau de Música Barcelona), jako sólistka spolupracovala s Magdalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Enricem Onofrim a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria nebo modern_times1800.

[nggallery id=204]

Jana Semerádová vyučuje hru na barokní příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze a vede interpretační kurzy.

Zpět na Grácie a majestát

Jana Semerádová

The transverse flute player Jana Semerádová is a graduate of the Prague Conservatory, the Faculty of Philosophy, Charles University (Theory and Practice of Early Music), and the Royal Conservatory in the Hague, the Netherlands (the class of Wilbert Hazelzet). She is a laureate of the Magdeburg and Munich international competitions. Jana Semerádová is the artistic director of the Collegium Marianum Ensemble and programme director of the concert cycle Baroque Soirées and the international music festival Summer Festivities of Early Music. She is engaged in intensive research both at home and abroad and in the study of baroque gesture, declamation and dance. Many of her unique programmes are built on the interconnection of music and drama. Under her direction, Collegium Marianum stages several modern premieres each year. Jana Semerádová has made a number of recordings; her CDs with Collegium Marianum have appeared as part of the successful series “Music from Eighteenth-Century Prague” on the Supraphon label. On Supraphon she has also recorded her feature CD Solo for the King. She has featured extensively on the Czech Radio and TV (Bravo!), as well as on the radio abroad.

Jana Semeradova

© Petra Hajská

Jana Semerádová has performed on prominent European concert platforms (eg. Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus in Vienna and Berlin, and Palau de Música Barcelona). As a soloist she has collaborated with eminent artists such as Magdalena Kožená, Sergio Azzolini, and Enrico Onofri, and she regularly appears with the Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria, and modern_times1800.

[nggallery id=204]

Jana Semerádová teaches transverse flute at Prague’s Charles University and leads interpretation workshops.

Back to Charm and Magnificence