CV Jana Semerádová

Jana Semerádová

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Teorie a provozovací praxe staré hudby) a Královské konzervatoře v Den Haagu (ve třídě Wilberta Hazelzeta). Je laureátkou mezinárodních soutěží v Magdeburku a Mnichově. Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum, dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a tance.

Jana Semerádová

Na svém kontě má řadu CD, nahrávky se souborem Collegium Marianum jsou součástí úspěšné řady „Hudba Prahy 18. století“ u vydavatelství Supraphon. Pravidelně též nahrává pro Českou televizi a Český rozhlas. Jako sólistka vystupuje na významných evropských pódiích (např. Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Palau de Música Barcelona) a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria nebo modern_times1800.

Zpět na Římská slavnost

Jana Semerádová

Transverse flute player Jana Semerádová is a graduate of the Prague Conservatory, the Faculty of Philosophy, Charles University (Theory and Practice of Early Music), and the Royal Conservatory in The Hague (NL) where she studied with Wilbert Hazelzet. Jana Semerádová is artistic director of the Collegium Marianum Ensemble, and programme director of the concert cycle Baroque Soirées and of the international music festival Summer Festivities of Early Music in Prague. She is engaged in intensive musicological research and in the study of Baroque gesture, declamation, and dance. Many of her unique programmes are built on the interconnection between music and drama.

Jana Semerádová

Jana Semerádová has made several recordings, and her CDs with Collegium Marianum have appeared as part of the successful series “Music from Eighteenth-Century Prague” for the Supraphon label. She has frequently appeared on the Czech Radio and TV, and on the radio abroad. As a soloist she has performed in prominent European concert venues and festivals (Bachfest Leipzig, Festival Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus in Vienna and Berlin, and Palau de Música Barcelona) and she regularly performs with the Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria, and Modern-Times1800. Jana Semerádová teaches transverse flute at the Charles University in Prague and leads performance practice workshops.

Back to Roman Festival