CV Collegium Marianum

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v České Republice má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se věnuje také scénickým projektům.

Soubor pracuje pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která zároveň působí jako sólistka u významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem. Jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru, jež obsahují řadu novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry, sólisty a dirigenty, jako jsou Gudrun Skamletz, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Sergio Azzolini, François Fernandez, Hana Blažíková, Simona Houda-Šaturová či Damien Guillon.

Collegium Marianum

Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již pět jeho nahrávek: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti (RRI Editor’s choice, Diapason), J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie) a Musici da camera (Tip Harmonie). Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria.

V letošním roce pořádá Collegium Marianum již třináctý cyklus koncertní řady nazvané Barokní podvečery. Tematicky zaměřenou dramaturgií a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy představují Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale také mezinárodním kontextu. Collegium Marianum je rezidenčním souborem Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

V roce 2009 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Zpět na Římská slavnost

Collegium Marianum

Since it was established in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on presenting music of the seventeenth and eighteenth centuries, particularly by composers who were born or active in central Europe. One of the few professional ensembles specialising in this field in the Czech Republic, Collegium Marianum not only offers musical performances, but regularly also stages scenic projects.

Since 1999 the ensemble has been under the artistic leadership of the traverso player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with some of the most highly regarded European orchestras. Semerádová’s active research along with her study of baroque gesture, declamation, and dance, has enabled her to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and to present multi-genre productions featuring baroque dance and theatre. Her creative and unique thematic programming has resulted in a number of modern-day premieres of historical music presented every year.

Collegium Marianum

The ensemble has collaborated with renowned European directors, choreographers, soloists, and conductors, such as Gudrun Skamletz, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Sergio Azzolini, François Fernandez, Hana Blažíková, Simona Houda-Šaturová, and Damien Guillon.

Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV and on international radio broadcasts. It regularly performs in several prestigious Czech and European music festivals, including the Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Festival Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, and Concentus Moraviae. In 2008 the ensemble embarked on a successful collaboration with the Supraphon label, which already released four recordings in the series “Music from Eighteenth-Century Prague”: Concertos & Arias by J. J. I. Brentner; Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague; Concertos and Sinfonias by F. Jiránek (RRI Editor’s choice, Diapason); and Sepolcri by J. D. Zelenka. The ensemble was also featured on the profile CD of soprano Simona Houda-Šaturová entitled Gloria.

In 2013 Collegium Marianum is already in the thirteenth edition of its concert cycle Baroque Soirées. With its thematic programming and close interconnection with historical spaces in Old Prague, the Baroque Soirées cycle is unique not only in the Czech Republic, but also internationally. Collegium Marianum is the ensemble in residence in the international music festival Summer Festivities of Early Music.

In 2009, the Czech section of the International Music Council of UNESCO honoured Collegium Marianum with an award for its overall quality and efforts in the general promotion of Czech music.

Back to Roman Festival