CV Cantus Cölln

Cantus Cölln

V podání Cantus Cölln by i telefonní seznam zněl přesvědčivě.
Stereophile

Soubor vokálních sólistů Cantus Cölln vznikl v roce 1987 z iniciativy loutnisty Konrada Junghänela. V průběhu několika let se ansámbl stal jedním z nejlepších vokálních uskupení na světě. Jádrem jejich hudebního zaměření je často opomíjený německý a italský repertoár období renesance a baroka, za jehož interpretaci se souboru dostalo vysokého ocenění posluchačů i kritiky. Všech více než 35 CD nahrávek, jež Cantus Cölln dosud pořídil, obdrželo prestižní ocenění, z nichž jmenujme Edison Awards Classical, Diapason d’Or, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, Choc du Monde de la Musique a Grand Prix du Disque (Académie Charles Cros).

Kritika opakovaně poukazuje na schopnost jednotlivých pěvců, kteří jsou bez výjimky také úspěšní sólisté, docílit dokonale ansámblového, celistvého projevu, aniž by se přitom ztrácel jejich specifický hlasový témbr. Krátce po založení souboru označil francouzský časopis Diapason Cantus Cölln za jeden z “nejpozoruhodnějších nových objevů na poli staré hudby.”

Cantus Cölln

Výlučné postavení Cantus Cölln na současné hudební scéně se zakládá na řadě úspěšných vystoupení na mezinárodních hudebních festivalech a pódiích v Evropě (Herne, Stuttgart, Utrecht, Innsbruck, Schleswig-Holstein, Salzburg, Barcelona, Breslau ad.) a bezpočtu pozvání k účinkování v Severní a Jižní Americe, Africe, Austrálii a Asii. Četné rozhlasové nahrávky a dlouhodobý natáčecí plán u Deutsche Harmonia Mundi-BMG, Harmonia Mundi France a nedávno také německé společnosti Accent přispívají k potvrzení mezinárodní prestiže tělesa.

Zpět na Theatrum sacrum

Cantus Cölln

The Cantus Cölln could sing the telephone directory and still be convincing.
Stereophile

The solo vocal ensemble Cantus Cölln was formed in 1987 by renowned lutenist Konrad Junghänel. In just a few years they managed to become one of the best vocal ensembles in the world. The core of their musical efforts includes often-neglected German and Italian vocal literature of the Renaissance and the Baroque era, for which they have received great audience and critical acclaim. Their approximately 35 recordings have all received awards and distinctions, including the Edison Awards Classical, the Diapason d’Or, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, the Choc du Monde de la Musique, and the Grand Prix du Disque (Académie Charles Cros).

Critics emphasize the fact that the singers, each of whom also has a successful soloist career, consistently impress the audience with their nearly flawless, homogeneous ensemble sound without, however, losing their individual vocal timbre. Shortly after the ensemble began its activities, the well-known French CD-magazine Diapason already characterized Cantus Cölln as “one of the revelations in the area of early music.”

Cantus Cölln

Cantus Cölln achieved its reputation through numerous performances at international festivals in Europe (Herne, Stuttgart, Utrecht, Innsbruck, Schleswig-Holstein, Salzburg, Barcelona, Breslau, etc.), and invitations to perform in North and South America, Africa, Australia, and Asia. Broadcast recordings and long-term regular recording plans with Deutsche Harmonia Mundi-BMG, Harmonia Mundi France, and recently also the German label Accent, have contributed to confirm the international reputation of the ensemble.

Back to Theatrum sacrum