CV Barbora Sojková

Barbora Sojková

Barbora Sojková se zpěvu věnuje od útlého dětství. V roce 1995 se stala členkou Kühnova dětského sboru, s nímž absolvovala více než 300 koncertních vystoupení, řadu operních představení v Národním divadle a Státní opeře v Praze, CD nahrávek a koncertních turné po světových pódiích (např. Carnegie Hall v New Yorku a Národní divadlo v Kuala Lumpur).

Vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je studentkou Hudební vědy na Filozofické fakultě téže univerzity, kde se pod vedením docenta Davida Ebena specializuje na gregoriánský chorál. Od roku 2009 vyučuje teorii a dirigování gregoriánského chorálu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se studiu zpěvu u I. Kusnjera, J. Jonášové a E. Toperczerové.

Jako sólistka se zaměřuje na interpretaci staré hudby a absolvovala mistrovské kurzy pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie Hassler a Howarda Crooka. Je uměleckou vedoucí vokálního tělesa Tiburtina ensemble a členkou souboru Collegium Vocale 1704. Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Ensemble Tourbillon, Doulce Memoire, Komorní orchestr Berg ad.

Barbora Sojková

Barbora Sojková byla hostem na řadě předních českých a evropských festivalů, jako jsou Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Resonazen Wien, Uckermärkische Musikwochen Templin, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival d’Ambronnay nebo Festival van Vlaanderen Brugge.

V roce 2007 účinkovala v inscenaci opery Orfeo Claudia Monteverdiho v Národním divadle v Praze (Ensemble Concerto, dir. Roberto Gini), o rok později se podílela na nastudování znovuobjevené Vivaldiho opery Argippo (Hofmusici, dir. Ondřej Macek). Od roku 2009 vystupuje v inscenaci Radúz a Mahulena v Národním divadle v Praze 2011 (Collegium 1704, dir. Václav Luks), v roce 2011 byla přizvána k realizaci scénického provedení Dances Louise Andriessena (Národní divadlo v Praze – Laterna Magica, Komorní orchestr Berg, dir. Peter Vrábel).

Zpět na Cansó de la crozada

Barbora Sojková

Barbora Sojková has been singing and playing the piano since early childhood, and became a member of the Prague Philharmonic children’s choir in 1995, with which she participated in more than 300 concerts, opera performances at the National Theatre and the State Opera in Prague, CD recordings and concert tours around the world (Carnegie hall in New York, National Theatre in Kuala Lumpur). After completing her secondary education, she studied choir conducting and church music at the Faculty of Education of the Charles University in Prague. Sojková is currently a Musicology student at the Faculty of Philosophy of the same university, and specializes in Gregorian chant with David Eben. Since 2009 she has been teaching Gregorian chant at the Faculty of Education of the Charles University, while studying voice privately with I. Kusnjer, J. Jonášová, and E. Toperczerová. Her interests also include performance practice of early music (master classes with Marius van Altena, Peter Kooij, Julie Hassler, Howard Crook, and Joel Frederiksen), particularly medieval chant and polyphony.

Barbora Sojková

Sojková performs with such ensembles as Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Doulce Memoire, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Berg Orchestra, and others. She is a member of the Collegium Vocale 1704 and has sung in various Czech and European festivals, including The Prague Spring Festival, Concentus Moraviae, St. Wenceslas Festival Ostrava, International Music Festival Lípa Musica, the Prague Summer Festivities of Early Music, Resonanzen Wien, Uckermärkische Musikwochen Templin, Festival de Sablé, Festival de La Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret, Rencontres Musicales de Vézelay, Festival Baroque de Pontoise, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival van Vlaanderen Brugge, Festival d’Ambronay, etc.

In 2007 she participated in the staging of Claudio Monteverdi’s Orfeo at the National Theatre in Prague (Ensemble Concerto, dir. Roberto Gini), and in the following season she took part in a performance of Vivaldi’s reconstituted opera Argippo (Hofmusici, dir. Ondřej Macek). In 2009 she was involved in a performance of Julius Zeyer’s melodrama Radúz and Mahulena at the National Theatre in Prague (Collegium 1704, dir. Václav Luks) and in 2011 in a staged production of Louis Andriessen’s Dances (National Theatre Prague – Laterna Magica, Berg Orchestra, dir. Peter Vrábel).

Back to Cansó de la crozada