Hemiolen

Hemiolen

Severské lidové baroko

SILFVER (Švédsko)
Pelle Björnlert – housle
Johan Hedin – nyckelharpa
Nora Roll – viola da gamba
Sven Åberg – loutna

Čtvrtek 30. 7. 2015, 19.30
Betlémská kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1

Koncert se konal pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. a ve spolupráci s ČVUT v Praze.

Koncert s názvem Hemiolen se odehrál na netradičním místě, totiž v Betlémské kapli. A bylo to místo plně příhodné, neboť se v něm staré potkávalo s novým, ku prospěchu obou. Také program, který do Prahy přivezlo švédské uskupení Silfver, byl takový. Setkali se v něm proslulí lidoví muzikanti Pelle Björnlert a Johan Hedin se špičovými hráči na barokní nástroje Norou Roll a Svenem Åbergem. Kromě lidových a barokních melodií se toho večera hojně improvizovalo a vedle houslí, violy da gamba a loutny zazněla především nyckelharpa, tradiční švédský lidový nástroj, který v sobě spájí to nejlepší z violy d’amore a niněry.

[DDET Program koncertu]

Anomym (severská lidová tradice)
Ena tocka däka, Blidström, Hemiolen
Styrlander, Trästad, Döderhultarn
Polsness, Wrigstad (tance typu Polska)
Dva tance podle Svena Donata
I hela naturen (tanec typu Visa)
    
Luigi Rossi (1597–1653)
Aria
Improvizace na téma Jacaras
Narvamarschen
Schottis
Farandoles
Blårocken[/DDET]

Silfver

 

Švédské tance v Betlémské kapli
Opera PLUS, 31. 7. 2015, Jan Baťa

Celkový projev souboru byl velmi sugestivní, přitom však nijak okázalý či teatrální. Přispívala k tomu nejen skvělá souhra, ale také hra zpaměti, díky níž mohli hudebníci lépe komunikovat jak mezi sebou, tak i s publikem.

Zařazení souboru Silfver do dramaturgie letošních Letních slavností staré hudby bylo šťastným počinem, který významně osvěžil jeho programovou skladbu.

[nggallery id=246]

 

SILFVER audio
Styrlander
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Styrlander_STRIH.mp3|titles=Silfver – Styrlander]

Ena tocka däka
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Ena-tocka-daka_STRIH.mp3|titles=Silfver – Ena tocka daka]

Hemiolen

Nordic Folk Baroque

SILFVER (Sweden)
Pelle Björnlert – violin
Johan Hedin – nyckelharpa
Nora Roll – viola da gamba
Sven Åberg – lute

Thursday 30. 7. 2015, 7.30 pm
The Bethlehem Chapel, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1

Under the auspices of the rector of the Czech Technical University in Prague, Prof. Petr Konvalinka, and in collaboration with the Czech Technical University in Prague.

The concert with the musical title „Hemiolen“ took place at an unusual setting: the Bethlehem Chapel in the centre of Prague, a place where the old appropriately and productively merges with the new. Such was also the programme that the Swedish ensemble Silfver brought for their first performance in the Czech Republic. The group involves exquisite folk musicians, Pelle Björnlert and Johan Hedin, with professional Baroque players, Nora Roll and Sven Åberg. In addition to playing folk and Baroque tunes a great part of the programme was improvised, uniting the sound of viola da gamba, and lute with folk violin and the nyckelharpa, a traditional Swedish instrument which combines the best of viola d’amore and hurdy gurdy.

[DDET Concert Programme]

Anomym (Nordic folk tradition)
Ena tocka däka, Blidström, Hemiolen
Styrlander, Trästad, Döderhultarn
Polsness, Wrigstad (dances of the Polska type)
Two Polskas after Sven Donat
I hela naturen (dance of the Visa type)
    
Luigi Rossi (1597–1653)
Aria
Improvisation over Jacaras
Narvamarschen
Schottis
Farandoles
Blårocken

[/DDET]

Silfver

 

Swedish Dances in the Bethlehem Chapel
Opera PLUS, 31. 7. 2015, Jan Baťa

The performance by all the ensemble members was very moving, which is not to say exaggerated or showy. This was enhanced by the perfect harmony between the individual players, but also the fact that they played from memory which contributed to the close connection among themselves, but also between the performers and the audience.

It proved a happy dramaturgic decision to have invited Silfver to perform at this year’s festival. Their contribution „jazzed-up“ the whole programme in a very refreshing way. 

[nggallery id=246]

 

SILFVER audio
Styrlander
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Styrlander_STRIH.mp3|titles=Silfver – Styrlander]

Ena tocka däka
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Ena-tocka-daka_STRIH.mp3|titles=Silfver – Ena tocka daka]