Grácie a majestát

Grácie a majestát

Z barokní Prahy do klasicistní Paříže

J. J. Fux, J. D. Zelenka, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau
orchestrální díla a árie z oper

Isabelle Druet – soprán
Alain Buet – bas
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Středa 6. 8. 2014, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Koncert byl pořádán ve spolupráci s Francouzským institutem v rámci Roku oslav 250. výročí úmrtí J. P. Rameaua a ve spolupráci se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

Velkolepé zakončení festivalu s titulem Grácie a majestát nemohlo hostit jiné místo než Pražský hrad. Vždyť právě zde se jedinečně snoubí zmíněné atributy: majestátní je velikost a vyvýšení nad řekou, grácie Hradu pak tkví v jeho záhybech; ve štukách Španělského sálu a fiálách katedrály. A byl to také Pražský hrad, kde se konala výsostná barokní slavnost – korunovace Karla VI. českým králem roku 1723. Hudebně pak tento svátek opentlili Johann Josef Fux a Jan Dismas Zelenka. Díky souboru Collegium Marianum a úchvatným francouzským sólistům Isabelle Druet a Alainu Buetovi bylo publikum nejen znovu vtaženo do korunovačního průvodu, ale pomyslně vzdalo čest také jinému panovníkovi, totiž králi francouzské hudby Jeanu-Philippovi Rameau, jehož 250. výročí úmrtí si letos připomínáme.

[nggallery id=217]

[DDET Program koncertu]

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)
Premier Suite pro dvě clariny, smyčce a continuo (Le Journal du Printemps)
              
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Árie „Exurge Providentia“ (Sub olea pacis, Praha, 1723)

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Árie – Valeria „Pensa che fosti“
Árie – Publio Valerio „Padre son“
Balletto II. Coro degli Aruspici
(Costanza e fortezza, Praha, 1723)

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Ouverture
Árie – Phani „Viens, Hymen“
Les sauvages; Danse du grand calumet de la paix
Árie – Zima a Adario „Forêts paisibles“
(Les Indes galantes, 1735)

Árie – Théseus „Quels biens !… Puissant maître des flots“
(Hippolyte et Aricie, 1733/42)

Árie „Paix favorable“
(Dardanus, 1739)

Árie tendre pour les muses
(Le temple de la gloire, 1745)

Gavottes pour les Heures et les Zéphyrs                        
Entrée de Polymnie
(Les Boréades, 1763)

Árie – Telaïre „Tristes apprêts, pâles flambeaux“
Árie – Pollux „Nature, amour, qui partagez mon coeur“
(Castor et Pollux, 1737)[/DDET]

 

Stará hudba není stará. Festival Letní slavnosti staré hudby ukázal, jak široké je dnes chápání tohoto žánru
Lidové noviny, 8. 8. 2014, Helena Havlíková
Rezidenční orchestr festivalu Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové i ve velkém obsazení ukázal, že je složený z hráčů, kteří mají takovou hudbu „v krvi“ […].

Mladá všestranná francouzská sopranistka Isabelle Druet zaujala svým průrazným sopránem a uměním srdceryvných nářků, milostné touhy i zklamání nebo pomstychtivosti […].

Česko-francouzský večer uctil Rameaua
Právo, 8. 8. 2014, Vladimír Říha
Nadšení diváků vyvolávaly především rytmické taneční a pochodové části skladeb. Večer i se dvěma přídavky byl impozantní tečkou za festivalem a přiřadil se k událostem letošního ročníku, kterému vévodily koncerty portugalského a polského souboru.

Kouzlo rozmanitosti
Literarky.cz,17. 8. 2014, Rémy Martin
Jeden můj známý o Rameauových operách řekl, že je to hudba na hranici stupidity a geniality, což je podle mě celkem trefný popis. Rameau je totiž jako dobrý sitcom: hravý, vtipný a záměrně lehce přihlouplý. Je to zkrátka hudba plná kontrastů, hudba s názorem, která vás zvedne ze židle. Hudba jako hra. Jeden by řekl, že Rameau musel být blázen.

O tento velice specifický večer bych se jen nerad nechal připravit. Ostrý francouzský šarm ve vás rozhodně zanechá svou stopu. Ve mně určitě. Byl to nevšední zážitek a já jsem moc rád, že ukázky z Rameauových jevištních děl na Pražském hradě zazněly.

Slasti a Milosti
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
[…] spojení českého souboru s rozsáhlými zkušenostmi z provozování francouzské hudby s francouzskými sólisty se ukázala jako velmi šťastná volba.

Letní slavnosti staré hudby
Hudební rozhledy 10/2014, Vladimír Říha
Nadšení zcela zaplněného sálu vyvolávaly rytmické taneční a pochodové části skladeb z oper a baletů jako Galantní Indové, Castor et Polux či Chrám slávy. Večer i se dvěma přídavky byl impozantní tečkou za festivalem. Jubilejní 15. ročník se povedl a stará hudba je již pravidelnou a uznávanou součásti pražské letní sezony.

Rameau 2014

Charm and Magnificence

From Baroque Prague to Classicist Paris

J. J. Fux, J. D. Zelenka, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau
ochestral works and operatic arias

Isabelle Druet – soprano
Alain Buet – bass
COLLEGIUM MARIANUM – orchestra (Czech Republic)
Lenka Torgersen – concert master
Jana Semerádová – artistic director

Wednesday 6. 8. 2014, 7.30 p.m.
Prague Castle, Spanish Hall, Prague 1

The concert took place in collaboration with the French Institute as part of the Celebrations of the 250th Death Anniversary of J. P. Rameau, and in collaboration with the Prague Castle and within the concert cycle „Music of the Prague Castle“.

The grandiose finale of the festival was aptly situated at the Prague Castle where Charm and Magnificence from the title of the programme combine in such a unique way. The largest castle complex in Europe, Prague Castle is magnificent not only in its size, but also in its location above the river, towering over the city. Its charm lies in the curves and details of its architecture, such as the stuccos in the Spanish Hall and the pinnacles on the cathedral. It was at the Prague Castle where that Charles VI was crowned the Czech King, an event accompanied by immense celebrations with music by Johann Josef Fux and Jan Dismas Zelenka. Thanks to the performance of Collegium Marianum and the illustrious French soloists Isabelle Druet and Alain Buetov listeners were drawn into the coronation parade, but also saluted another sovereign – the king of French music, Jean-Philipp Rameau whose 250th death anniversary we commemorate this year. 

[nggallery id=217]

[DDET Concert programme]

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)
Premier Suite for two clarinas, strings and continuo (Le Journal du Printemps)
              
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Aria „Exurge Providentia“ (Sub olea pacis, Prague, 1723)

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Aria of Valeria „Pensa che fosti“
Aria of Publio Valerio „Padre son“
Balletto II. Coro degli Aruspici
(Costanza e fortezza, Prague, 1723)

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Ouverture
Aria of Phani „Viens, Hymen“
Les sauvages; Danse du grand calumet de la paix
Aria of Zima et Adario „Forêts paisibles“
(Les Indes galantes, 1735)

Aria of Thésée „Quels biens !… Puissant maître des flots“
(Hippolyte et Aricie, 1733/42)

Aria of „Paix favorable“
(Dardanus, 1739)

Air tendre pour les muses
(Le temple de la gloire, 1745)

Gavottes pour les Heures et les Zéphyrs                        
Entrée de Polymnie
(Les Boréades, 1763)

Aria of Telaïre „Tristes apprêts, pâles flambeaux“
Aria of Pollux „Nature, amour, qui partagez mon coeur“
(Castor et Pollux, 1737)[/DDET]

 

Early Music is not Old. Summer Festivities of Early Music Have Shown how Broad the Concept of the Genre Can Be
Lidové noviny, 8. 8. 2014, Helena Havlíková
The orchestra in residence, Collegium Marianum, lead by the flutist Jana Semerádová, showed that this kind of music is “natural” to its players […].

The young and versatile French soprano, Isabelle Druet, captivated the audience with her penetrating tone and her convincing performance of heartbreaking laments, amorous longing, disappointment, and revenge […].
 
A Czech-French Project Paid Respect to Rameau   
Právo, 8. 8. 2014, Vladimír Říha
The audience were most ecstatic about the dances and marches on the programme. The night, including two encores, was a grand conclusion to the festival and deserves to be counted among the highlights of this festival.

The Charm of Diversity    
Literarky.cz, 17. 8. 2014, Rémy Martin
An acquaintance of mine once said that Rameau’s operas are music on the verge of stupidity and brilliance, which seems to be a rather precise description to me. Rameau is like a good sitcom: playful, witty, and intentionally a little dull as well. In short, it is music full of contrasts, music with an opinion which will make you jump up from your chair. It is music as a game. One would think that Rameau might have been a madman.

I would have been very sorry if I had to miss this very special night. The sharp French charm definitely will leave its trace in you, as it did for me.  It was a very unusual experience and I am happy that I had the opportunity to hear Rameau’s music at Prague Castle.  

Delight and Grace
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
[…] the collaboration of this Czech ensemble, which can boast broad experience in performing French music, with vocal soloists from France, proved to be a shrewd choice.

The final concert was exceptional in every respect. It is interesting and useful to remind oneself with what difficulties historically informed practice of early music developed in this country shortly after the political turnover in 1989 – and where it is nowadays, almost 20 years later.  Today, Early Music is one of the export articles of Czech culture. The Summer Festivities of Early Music belong to this new tradition.

 

Rameau 2014