Roma Lusitana – Lisbona Romana

Roma Lusitana – Lisbona Romana

Římská sonáta po portugalsku

Pedro Lopes Nogueira, José António Carlos de Seixas,
Pietro Paolo Capellini, Domenico Scarlatti

LUDOVICE ENSEMBLE (Portugalsko)
Luca Giardini – housle
Diana Vinagre – violoncello
Josep Maria Martí – barokní kytara
Fernando Miguel Jalôto – cembalo, varhany, umělecký vedoucí

Středa 31. 7. 2013, 20.00
Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

Koncert se konal za podpory Velvyslanectví Portugalské republiky.

Všechny cesty vedou do Říma. Ale i z Říma! Vizme například, an svatý Vojtěch pílí z římského Aventina zpět do Čech, by založil dějiště tohoto koncertu. Nebo Domenica Scarlattiho, jak míří z Říma do Lisabonu, kde má dojít k osudovému setkání s mladým talentovaným hudebníkem José Antóniem Carlosem de Seixas, jeho oddaným žákem. 31. července se tito dva za doprovodu bravurního portugalského Ludovice ensemble setkali znovu. Společnost jim dělali další Italové a Portugalci – Pietro Paolo Capellini, Carlo Ambrogio Lonati či Pedro Lopes Nogueira.

[nggallery id=167]

[DDET Program koncertu]

Pietro Paolo Capellini (fl. 2. pol. 17. stol.)
Sonata a violino e basso

Pedro Lopes Nogueira (fl. 1720)
4 pezzi per violino e basso

José António Carlos de Seixas (1704–1742)
Sonata a violoncello e basso, Ap.19.1
Sonata per cembalo, Ap. 19.7

Michele Mascitti (1664–1760)
Sonata a violino e basso, Op. I No. 1

Carl’Ambrogio Lonati (1645 – cca1710)
Sonata a violino e basso

José António Carlos de Seixas
& Anonym / Anonymous (1. pol. 18. stol.)
3 pezzi per violino e basso
Sonata (16.3)

Domenico Scarlatti (1685–1757)
2 Sonate per cembalo, K.4, K.8
Sonata IV: Allegro & Sonata VIII: Allegro
Sonata a violino e basso, K.88[/DDET]

 

Letní slavnosti staré hudby 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
Poslouchat jeho [Luca Giardini] hru bylo skutečným potěšením. Výborná technická jistota se u něj snoubila se skvělým hudebním cítěním. Díky tomu byl koncert naplněn jak brilantními technickými pasážemi, tak i skutečně jemnou hrou, kde kraloval velmi jemný, místy by se dalo říci až křehký a zároveň dokonale plný zvuk houslí, stejně jako detailní práce s artikulací.

Všechny tóny, zejména ve volné větě, byly propojeny v dokonalém plynutí zvuku a svůj nástroj měla Vinagre dokonale zvládnutý i po stránce technické.

Bravurní hra Josepa Marii Martího na barokní kytaru dodávala vybraným skladbám temperamentní charakter, který v některých přechodech působil nesmírně uvolňujícím dojmem.

Všichni hudebníci byli navíc doslova pohlceni hudbou a jejich vystoupení bylo také esteticky velmi krásným a příjemným zážitkem.

Zpět na Program 2013

Roma Lusitana – Lisbona Romana

Roman Sonata Style in Portugal

Pedro Lopes Nogueira, José António Carlos de Seixas,
Pietro Paolo Capellini, Domenico Scarlatti

LUDOVICE ENSEMBLE (Portugal)
Luca Giardini – violin
Diana Vinagre – cello
Josep Maria Martí – baroque guitar
Fernando Miguel Jalôto – harpsichord, organ, artistic director

Wednesday 31. 7. 2013, 8.00 pm
Břevnov Monastery, Markétská 1, Prague 6

Supported by the Embassy of Portugal in Prague.

All roads indeed lead to Rome – but from Rome too! St. Adalbert, for example, hurries from Roman Aventino back to the Czech Lands in order to establish the venue of tonight’s performance. Or over there, at Domenico Scarlatti on his way from Rome to Lisbon where his life-changing encounter with the young local musician José António Carlos de Seixas would take place. On 31 July, the teacher and his talented, devoted pupil met up again. The encounter was accompanied by the brilliant Ludovice ensemble from Portugal, and surrounded by other Italian and Portuguese authors: Pietro Paolo Capellini, Carlo Ambrogio Lonati, and Pedro Lopes Nogueira…

[nggallery id=167]

[DDET Concert Programme]

 

Pietro Paolo Capellini (fl. 2nd half of the 17th century)
Sonata a violino e basso  

Pedro Lopes Nogueira (fl. 1720)
4 pezzi per violino e basso

José António Carlos de Seixas (1704–1742)
Sonata a violoncello e basso, Ap.19.1
Sonata per cembalo, Ap. 19.7

 

Michele Mascitti (1664–1760)
Sonata a violino e basso, Op. I No. 1

 

Carl’Ambrogio Lonati (1645 – cca 1710)
Sonata a violino e basso

José António Carlos de Seixas
& Anonym / Anonymous (1st half of the 18th century)
3 pezzi per violino e basso
Sonata (16.3)

 

Domenico Scarlatti (1685–1757)
2 Sonate per cembalo, K.4, K.8
Sonata IV: Allegro & Sonata VIII: Allegro
Sonata a violino e basso, K.88[/DDET]

 

Summer Festivities of Early Music 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
To listen to his [Luca Giardini] play was a real pleasure. The excellent technical surety was combined with great musical sensitivity. The concert was thus characterized by brilliant passages, but also a fine and velvetz violin play.  

All the tones, especially in the slow movement, were united in a perfect flow of sound and Vinagre had her instrument perfectly under control.

The brilliant play of Josep Maria Martí on the baroque guitar gave the relevant composition dynamism which made a very relaxing impression.

All the musicians were fully concentrated on the music and their performance was pleasing acoustically and aesthetically as well.  

 

Back to Programme 2013