El tambor del mundo

El tambor del mundo

Siesta u Zlatého milníku

Giovanni Girolamo Kapsberger, Girolamo Frescobaldi,
Stefano Landi, Gaspar Sanz

Carlos Mena – kontratenor
EUSKALBARROKENSEMBLE (Španělsko)
Josetxu Obregon – barokní violoncello
David Mayoral – perkuse
Enrike Solinís – loutna, umělecký vedoucí

Pondělí 29. 7. 2013, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Koncert se konal za podpory Velvyslanectví Španělska a Instituto Cervantes Praga a ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy.

Barokní zahrada, tedy i ta trojská zámecká, představuje svět sám o sobě; má svůj střed i labyrint. Fenomenální Španělé – pěvec Carlos Mena a teorbista Enrike Solinís se svým ansámblem – učinili pražskou Troju byť na jeden letní večer dokonce pupkem starého světa (el tambor del mundo). Skrze mistry raného baroka, Giovanniho Girolama Kapsbergera, Domenica Mazzocchiho či Giovanniho Felicese Sancese, totiž do kraje mladého vína sv. Kláry přenesli pověstný Zlatý milník (Milliarium aureum), který stával na Foru Romanu a ohlašoval, že všechny cesty vedou do Říma. I ty hudební…

[nggallery id=166]

[DDET Program koncertu]

 

Antonio Cesti (cca 1623–1669)
Cantata Era la notte

Gaspar Sanz (1640–1710)
Marionas
Canarios

Antonio de Santa Cruz (cca 1600 – ?)
Jácaras

Giovanni Felices Sances (cca 1600 –1679)
Pianto della Madonna, Stabat Mater
Ciaccona Non sia chi mi riprenda

Giovanni Girolamo Kapsberger (cca 1580–1651)
Colassione
Passacaglia
La Kaspberger

Domenico Mazzocchi (1592–1665)
Soneto No me mueve mi Dios

José de Torres (cca 1670–1738)
Cantata Flavescite serenate

Juan Hidalgo de Polanco (1614–1685)
La noche tenebrosa

Santiago de Murzia (cca 1682 – cca 1740)
Cumbes

Anonym
Dígame un requiebro[/DDET]

 

„Pupek světa“ tentokrát v pražské Troji
Opera PLUS, 31. 7., Helena Havlíková
Jeho [Carlos Mena] dechová opora pro dlouhé belcantové fráze, zvládnutá intonace a suverénní koloratury dodaly v jeho podání bohatým poetickým obrazům textů a hudebním afektům skutečně strhující podobu.

Letní slavnosti staré hudby
Harmonie 9/2013, Marc Niubò
Carlos Mena potěšil publikum stále stejně lahodným témbrem svého kontratenoru, který se v akustice Trojského zámku nesl zcela dokonale. 

Spíše elegické vokální kusy byly efektně vyváženy jednotlivými instrumentálními skladbami, v nichž zazářil a svou dynamickou, virtuózní a zároveň invenční hrou na renesanční kytaru a loutnu zcela uchvátil Enrike Solinís.

Letní slavnosti staré hudby 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
Loutnista a umělecký vedoucí ansámblu Enrike Solinís se představil jako skutečný mistr na loutnu i barokní kytaru. Jeho technické dovednosti byly neuvěřitelné a hráčská jistota skutečně skálopevná…

Výborný výkon podal perkusionista David Mayoral, který zde nepůsobil jen jako pouhý rytmický prvek, ale v některých skladbách se mnohem více soustředil na jemné vytváření barev.

 

Partner projektu

Barceló Old Town Praha

Zpět na Program 2013

El tambor del mundo

Siesta by the Milliarium Aureum

Giovanni Girolamo Kapsberger, Girolamo Frescobaldi,
Stefano Landi, Gaspar Sanz

Carlos Mena – countertenor
EUSKALBARROKENSEMBLE (Spain)
Josetxu Obregon – baroque cello
David Mayoral – percussions
Enrike Solinís – lute, artistic director

Monday 29. 7. 2013, 8.00 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

Supported by the Spanish Embassy and Instituto Cervantes Praga. In collaboration with Prague Municipal Gallery.

A baroque garden, like the one at the Troja Chateau in Prague, is a miniature world in its own: it has its centre and labyrinth. The fabulous Spanish performers – the countertenor Carlos Mena and the theorbo player Enrike Solinís with his ensemble – made Troja in Prague the navel of the old world (El tambor del mundo), albeit for one summer night. With the help of music by the masters of Early Baroque, Giovanni Girolamo Kapsberger, Domenico Mazzocchi, and Giovanni Felices Sances, they brought over the famous Golden Milestone (Milliarium Aureum) that used to stand in Forum Romanum, announcing that all roads indeed lead to Rome – including the music ones…

[nggallery id=166]

[DDET Concert Programme]

 

 

Antonio Cesti (cca 1623–1669)
Cantata Era la notte

 

Gaspar Sanz (1640–1710)
Marionas
Canarios

 

Antonio de Santa Cruz (cca 1600 – ?)
Jácaras

 

Giovanni Felices Sances (cca 1600 –1679)
Pianto della Madonna, Stabat Mater
Ciaccona Non sia chi mi riprenda

 

Giovanni Girolamo Kapsberger (cca 1580–1651)
Colassione
Passacaglia
La Kaspberger

 

Domenico Mazzocchi (1592–1665)
Soneto No me mueve mi Dios

 

José de Torres (cca 1670–1738)
Cantata Flavescite serenate

 

Juan Hidalgo de Polanco (1614–1685)
La noche tenebrosa

 

Santiago de Murzia (cca 1682 – cca 1740)
Cumbes

 

Anonym
Dígame un requiebro[/DDET]

 

„The Omphalos“ this Time in Prague
Opera PLUS, 31. 7., Helena Havlíková
His [Carlos Mena] breath support for long Belcanto passages, perfect intonation, and brilliant coloraturas endowed the poetic lyrics and musical affect with great persuasiveness.  
    
Summer Festivities of Early Music
Harmonie 9/2013, Marc Niubò
Carlos Mena pleased the audience with the ever-mellow timber of his countertenor which carried excellently in the acoustics of Troja Chateau.  

Elegic vocal compositions were fittingly contrasted with the instrumental pieces in which Enrike Solinís was a star with his dynamic, brilliant and inventive play on renaissance guitar and lute.  

Summer Festivities of Early Music 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
The lute player and the artistic leader of the ensemble Enrike Solinís proved a real master of the lute and baroque guitar. His technique was incredible and his performance was masterful […].

Admirable was the performance of the percussionist David Mayoral who did not simply serve as a rhythmic element but concentrated in some compositions on enriching and colouring the atmosphere.  

 

Project Partner

Barceló Old Town Praha

 

 

Back to Programme 2013