Arcangelo della Musica

Arcangelo della Musica

Revoluce v instrumentální hudbě podle Arcangela Corelliho

Domenico Scarlatti, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel,
Giovanni Bononcini, François Couperin

CECILIA CON AMICI (Holandsko)
Sayuri Yamagata – housle
Lucia Swarts – violoncello
Siebe Henstra – cembalo
Cecilia Bernardini – housle, umělecká vedoucí

Pátek 2. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

Koncert se konal za podpory Velvyslanectví Nizozemského království a ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

2. srpna se v Rudolfově galerii na Pražském hradě za asistence svaté Cecílie, patronky hudby, rozšířily řady archandělů. Symbolicky se tak stalo na svátek Panny Marie Královny andělů. Vedle Michaela, Rafaela a Gabriela přibyl letošní jubilant Arcangelo Corelli (1653–1713). Kvartet hráčů, členů světoznámé Netherlands Bach Society v čele s houslistkou Cecílií Bernardini, představil vedle Corelliho instrumentálních skvostů také tvorbu jeho souputníků, kteří v pěstování triových sonát nebyli o nic menšími mistry: Lelio Colista, Georg Friedrich Händel a Giovanni Battista Bononcini… Dalším z přímluvců byl Francois Couperin. Ve slavné L´Apothéose de Corelli po tomto večeru – tedy oslavě a uctění odkazu Arcangela Corelliho – volal již dávno!

[nggallery id=168]

[DDET Program koncertu]

Lelio Colista (1629–1680)
Sonata terza a tre in D major

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Trio sonata in G, Op. 1 No. 9
Sonata for violin and basso continuo in D minor La Follia, Op. 5 No.12
Trio sonata in G major, Op. 2 No. 12

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Trio sonata in B minor, Op.2 No.1

Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonate 30, Fuga in g-minor, Cats Fugue

G. B. Bononcini (1670–1747)
Sonata da chiesa a due violini in a minor, Op. 6 No. 5

François Couperin (1668–1733)
Le Parnasse, ou l’apothéose de Corelli – Grande Sonade en Trio 1[/DDET]

 

Letní slavnosti staré hudby 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
Spojení přirozené muzikality a nadšení s prvotřídním technickým vybavením nenechaly nikoho v sále na pochybách o dovednostech sólistky. Italská hudba je navíc pro Cecilii Bernardini doménou. Její zvuk byl velmi živý a působil vřelým, až hřejivým dojmem, proti čemuž byl v zajímavém kontrastu zvuk houslí Sayuriho Yamagaty, který se vyznačoval nesmírnou přesností a křišťálovou čistotou.
 

Zpět na Program 2013

 

Arcangelo della Musica

Innovations in Instrumental Music around Arcangelo Corelli

Domenico Scarlatti, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel, 
Giovanni Bononcini, François Couperin

CECILIA CON AMICI (Holland)
Sayuri Yamagata – violin
Lucia Swarts – cello
Siebe Henstra – harpsichord
Cecilia Bernardini – violin, artistic director

Friday 2. 8. 2013, 7.30 pm
Prague Castle, Rudolph Gallery, Prague 1

Supported by the Netherlands Embassy in Prague. In collaboration with the Prague Castle Administration.

On 2 August in the Rudolph Gallery of the Prague Castle, the ranks of the Archangels grew with the assistance of St. Cecilia, the patroness of musicians. Symbolically, this occured on the holiday of Our Lady Queen of Angels. Ss. Michael, Rafael, and Gabriel were joined by Arcangelo Corelli whose important anniversary we commemorate this year. Apart from Corelli’s masterpieces, the quartet of players from the world-renowned Netherlands Bach Society introduced music by his peers who were no lesser masters of the trio sonata style: Lelio Colista, Georg Friedrich Haendel, and Giovanni Battista Bononcini… Another intercessor was, of course, Francois Couperin, the author of the famous L´Apothéose de Corelli.

[nggallery id=168]

[DDET Concert Programme]

 

Lelio Colista (1629–1680)
Sonata terza a tre in D major

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Trio sonata in G, Op. 1 No. 9
Sonata for violin and basso continuo in D minor La Follia, Op. 5 No.12
Trio sonata in G major, Op. 2 No. 12

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Trio sonata in B minor, Op.2 No.1

Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonate 30, Fuga in g-minor, Cats Fugue

G. B. Bononcini (1670–1747)
Sonata da chiesa a due violini in a minor, Op. 6 No. 5

François Couperin (1668–1733)
Le Parnasse, ou l’apothéose de Corelli – Grande Sonade en Trio 1.[/DDET]

 

Summer Festivities of Early Music 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
The combination of genuine musicality and enthusiasm with excellent technique soon persuaded everyone in the hall about the soloist’s qualities. Moreover, Italian music is Cecilia Bernardini’s domain. Her sound was very lively and warm and combined well with the tone of Sayuri Yamagata, very precise and crystal clear.  

Back to Programme 2013