Fantasías y Glosas

Fantasías y Glosas
Virtuozita ve španělské hudbě 16. a 17. století
(A. Cabezón, D. Ortiz, J. Arcadelt)

Accademia del Piacere (Španělsko)
Fahmi Alqhai
– viola da gamba, umělecký vedoucí (Španělsko)
Rami Alqhai
– viola da gamba
Enrique Solinís
– vihuela a barokní kytara
Alberto Martínez Molina
– cembalo

Pondělí 26. 7. 2010, 20.00 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Trojský zámek byl toho večera oděný ve španělských barvách. Andaluský soubor Accademia del Piacere (Akademie potěšení) vedený věhlasným mladým gambistou Fahmim Alqhaiem zde představil „své“ skladatele – Antonia Cabezóna, Diega Ortize, Cristobala de Morales či Gaspara Sanze. Ale tím to zdaleka nekončilo! Interpretace Fahmiho Alqhaie totiž překypuje fantazií a improvizačním mistrovstvím. I přítomní antičtí bohové se na chvíli přestali potýkat s titány a spolu s posluchači si vychutnali mimořádný večer.

[nggallery id=84]

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

… třetí festivalový koncert „Fantasias y glosas“ byl dokladem virtuozity sice dnešní, avšak vycházející zejména z  renesančních tradic. […] Pokud se chce o variace tohoto typu pokusit někdo dnes, musí mít široké znalosti dobové interpretační praxe. Fahmi Alqhai její taje zjevně zvládl na jedničku – dokazují to jak jeho úpravy většiny v programu uvedených kompozic, tak vlastní zpracování Folias (jedna z nejslavnějších renesančních „putujících“ melodií), Marionas a Canarios, které převzal z  raně barokní Instrucción de de música  (Zaragoza 1674). Všechny jeho improvizace jsou stylově přesné a působí naprosto přirozeně; totéž platilo i o závěrečném přídavku, který se nesl v autentickém flamencovém duchu.

Zpět na program

Fantasías y Glosas
Virtuosity in Spanish Music of the 16th and 17th Centuries
(A. Cabezón, D. Ortiz, J. Arcadelt)

Accademia del Piacere (Spain)
Fahmi Alqhai – viola da gamba, artistic director (Spain)
Rami Alqhai – viola da gamba
Enrique Solinís – vihuela & baroque guitar
Alberto Martínez Molina – harpsichord

Monday 26 July 2010, 8 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Prague 7

The Troja chateau was dressed in Spanish hues when the Andalusian ensemble, the Accademia del Piacere („Academy of Pleasure“), directed by the eminent young gamba player Fahmi Alqhai, came to present „their very own“ composers –  Antonio Cabezón, Diego Ortiz, Cristobalo de Morales and Gasparo Sanz. But that was not all! Fahmi Alqhai’s interpretations overflew with imagination and mastery of improvisation. Thus, even the ancient gods at Troja stopped their eternal fight with the titans for a while and joined us in an exceptionally enjoyable evening.

[nggallery id=84]

Back to Programme