Boemo furioso

Boemo furioso
Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho (F. Jiránek – koncerty a sinfonie, A. Vivaldi – La notte)

Sergio Azzolini – barokní fagot (Itálie)
Marina Kataržnova – koncertní mistr (Rusko)
Collegium Marianum – barokní orchestr (ČR)
Jana Semerádová – flauto traverso / umělecká vedoucí

Čtvrtek 22. 7. 2010, 19:30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Opona Letních slavností se otevřela vskutku v záři virtuozity – ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož skladebné mistrovství prochvívá vivaldiovsky ohnivý part houslí, zpěvná melodie flétny a brilantní pasáže fagotu. Proto se těchto hlasů ujali houslistka Marina Kataržnova, flétnistka Jana Semerádová a fagotista Sergio Azzolini. Rudolfinum zažilo v novodobých premiérách důstojný návrat jednoho z velkých mistrů a návdavkem i samotného Vivaldiho.

[nggallery id=80]

foto: © Jan J. Vorka

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

… Jiránek však nebyl pouhým Vivaldiho klonem – měl svůj velmi osobitý a vyhraněný kompoziční styl. Dokazují to jeho sinfonie a koncerty pro fagot, příčnou flétnu a housle, které v provedení Collegia Mariana, a tří vynikajících sólistů, flétnistky Jany Semerádové, fagotisty Sergia Azzoliniho a houslistky Mariny Kataržnovy zazněly v Rudolfinu – konfrontace s Vivaldiho Koncertem pro flétnu, fagot a smyčce, RV 104, který koncert uzavřel, Jiránkovi rozhodně neublížila.

Stará barokní hudba jako lahůdka na letním pikniku
Petr Veber, Hospodářské noviny, 3. 8. 2010

… Virtuozitou může být i výjimečná prostá muzikalita, umělecká síla spojená s oduševnělostí, bravura snoubící se s jasnou dikcí, umění zdobit melodii, propojené s improvizační lehkostí. Flétnistka Semerádová, dramaturgyně přehlídky, spolu se svým barokním orchestrem Collegium Marianum tyto představy sama naplňuje.

Zpět na program

Boemo furioso

Recently Discovered Virtuoso Works of F. Jiránek in Vivaldi style
(F. Jiránek –
Concertos and Sinfonias, A. Vivaldi – La notte)

Sergio Azzolini – baroque bassoon (Italy)
Marina Katarzhnova – concert leader (Russia)
Collegium Marianum – baroque orchestra (Czech Republic)
Jana Semerádová – artistic leader, flauto traverso (Czech Republic)

Thursday 22 July 2010, 7.30 pm
Rudolfinum, Dvořák Hall, Náměstí Jana Palacha, Prague 1

The Summer Festivities opened in a veritable blaze of virtuosity, in the shape of the newly-discovered concerti of František Jiránek, whose compositional mastery vibrantly combines a fiery Vivaldi-like violin part with tuneful flute themes and sparkling passages on the bassoon. Accordingly, the exponents of these parts were none other than Marina Katarzhnova (violin), Jana Semerádová (flute) and Sergio Azzolini (bassoon). The Rudolfinum witnessed the modern premieres of works by a master of Jiranek’s stature, as well as brilliant performances of music by Vivaldi himself.

[nggallery id=80]

Back to programme