Pastorale

Pastorale

První pražské dostaveníčko s věhlasným italským souborem (G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Marcello, C. P. E. Bach)

Středa 5. 8. 2009, 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Ensemble Zefiro (Itálie)
Alfredo Bernardini – hoboj
Alberto Grazzi – fagot
Marco Ceccato – violoncello
Luca Guglielmi – cembalo

Na vysněném dostaveníčku zazářil 5. 8. 2009 v Břevnovském klášteře hobojista Alfredo Bernardini a fagotista Alberto Grazzi, a to např. v sonátách Händelových, Telemannových, Schaffrathových či v Pastorale od C. P. E. Bacha. Břevnovský klášter se vrátil zpět do časů, kdy kolemjdoucí mohl odněkud zaslechnout třeba i pastýřskou šalmaj. Stačilo jen vstoupit do klášterních zahrad a zavřít oči…

[nggallery id=8]

Jubilejní Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2009

… Již od prvních taktů Händelovy hobojové Sonáty F dur publikum obdivně sledovalo vytříbený a precizní výkon jednotlivých hráčů. …

Pastorale

The first Prague serenade with the renowned Italian ensemble (G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Marcello, C. P. E. Bach)

Wednesday 5 August 2009, 8 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Prague 6

Ensemble Zefiro (Italy)
Alfredo Bernardini –
baroque oboe, artistic director

The Břevnov Monastery shed its urban garments and once again clothed itself in groves and meadows, returning to the time when passers-by might catch the sound of a shepherd’s shawm. This came to pass due to the  performance of the Italian ensemble Zefiro. The tones of the oboe of Alfredo Bernardini and the bassoon of Alberto Grazzi were carried on the evening breeze. They both excelled as soloists in the sonatas of Haendel, Telemann and Schaffrat as well as in „Pastorale“ by C. P. E. Bach.

[nggallery id=8]

Pastorale

The first Prague serenade with the renowned Italian ensemble (G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Marcello, C. P. E. Bach)

Wednesday 5 August 2009, 8 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Prague 6

Ensemble Zefiro (Italy)
Alfredo Bernardini –
baroque oboe, artistic director

The Břevnov Monastery shed its urban garments and once again clothed itself in groves and meadows, returning to the time when passers-by might catch the sound of a shepherd’s shawm. This came to pass due to the performance of the Italian ensemble Zefiro. The tones of the oboe of Alfredo Bernardini and the bassoon of Alberto Grazzi were carried on the evening breeze. They both excelled as soloists in the sonatas of Haendel, Telemann and Schaffrat as well as in „Pastorale“ by C. P. E. Bach.

[nggallery id=8]