Maestro di Boemia

Maestro di Boemia

Lamentace, árie a orchestrální díla J. D. Zelenky

Neděle 17. 8. 2008, 19:30 hod.
Smetanova síň Obecního domu, Náměstí Republiky 5, Praha 1

Philippe Jaroussky – kontratenor
Musica Florea – barokní orchestr
Marek Štryncl – umělecký vedoucí

Závěr 9. mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby bude patřit Maestru di Boemia – Janu Dismasi Zelenkovi. V jeho lamentacích a áriích zazáří jeden z neslavnějších současných kontratenoristů, který obsáhne svým hlasem i rejstřík sopránový, Francouz Philippe Jaroussky.  Bravurní technika a procítěná interpretace na nejvyšší pěvecké úrovni jej staví vedle takových hvězd, jako jsou Magdalena Kožená nebo Cecilia Bartoli. Doprovodí jej orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla.

[nggallery id=79]

Letní slavnosti staré hudby
Marc Niubò, Harmonie, 9/2008

[…] přednes Philippa Jarousského byl dokonale propracován i v zdánlivě jednoduchých plochách, detaily krásně pointovány. Pěvecky nevděčné septimy v lamentacích zněly v jeho podání zcela nevinně, podobně jako bylo velmi přirozené zdobení v závěru lamentací nebo da capo částí árií ze Sub olea pacis. […] Marek Štryncl a jeho Mucica Florea byla Jarousskému výtečným partnerem. Náročné, často koncertatntní a neobvykle vedené hlasy tlumočil soubor s citem a – ve vokálních číslech – potřebnou pozorností ke zpěvákovi.

Pěvec Jaroussky oslnil Prahu
Petr Veber, Hospodářské noviny, 20. srpna 2008

Hvězdný francouzský pěvec Philippe Jaroussky byl ozdobou Letních slavností staré hudby. Pražská přehlídka jeho závěrečným koncertem v neděli skončila na vysoké úrovni, která v devátém ročníku potvrdila oprávněnost uměleckých ambicí tohoto sympaticky neokázalého festivalu.

[…] při ovacích, obracejících se k výjimečnému sólistovi večera, získal poslední koncert letošního ročníku jinak těžko dosažitelnou prestiž.

Letní slavnosti staré hudby podeváté
Michaela Freemanová, Hudební rozheldy, 10/08

[…] každé Jarousského číslo odměnil dav obdivovatelů stejně nadšeným pokřikem, jako kdyby se místo o spřádání vzdušného krajkoví barokních hudebních frází jednalo o skvělý sportovní výkon […] závěrečný frenetický aplaus (ve stoje) nebral konce.

Maestro di Boemia

Lamentations, arias and orchestral works by J. D. Zelenka

Sunday 17 August 2008, 7.30 pm
Municipal House, Náměstí Republiky 5, Prague 1

Philippe Jaroussky – countertenor (France)
Musica Florea – baroque orchestra (Czech Republic)
Marek Štryncl
– artistic director

The closing night of the 9th Summer Festivities of Early Music was dedicated to Maestro di Boemia, i.e. Jan Dismas Zelenka. In his lamentations and arias starred one of the foremost contemporary countertenors, Philippe Jaroussky from France whose voice range encompasses even the soprano register. Jaroussky’s brilliant technique and heartfelt interpretation places him on the same level as such stars of the vocal art as Magdalena Kožená or Cecilia Bartoli. Jaroussky was accompanied by the Czech baroque orchestra Musica Florea conducted by Marek Štryncl.

[nggallery id=79]

Maestro di Boemia

Lamentations, arias and orchestral works by J. D. Zelenka

Sunday 17 August 2008, 7.30 pm
Municipal House, Náměstí Republiky 5, Prague 1

Philippe Jaroussky – countertenor (France)
Musica Florea – baroque orchestra (Czech Republic)
Marek Štryncl
– artistic director

The closing night of the 9th Summer Festivities of Early Music was dedicated to Maestro di Boemia, i.e. Jan Dismas Zelenka. In his lamentations and arias starred one of the foremost contemporary countertenors, Philippe Jaroussky from France whose voice range encompasses even the soprano register. Jaroussky’s brilliant technique and heartfelt interpretation places him on the same level as such stars of the vocal art as Magdalena Kožená or Cecilia Bartoli. Jaroussky was accompanied by the Czech baroque orchestra Musica Florea conducted by Marek Štryncl.

[nggallery id=79]