Alla Polacca

Alla Polacca

Polský folklór ve skladbách G. Ph. Telemanna a A. Vivaldiho

Pátek 8. 8. 2008, 20.00 hod.
Letní refektář Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Wrocławska Orkiestra Barokowa (Polsko)
Jarosław Thiel
– violoncello, umělecký vedoucí

Začátkem srpna se Letní refektář Strahovského kláštera, včetně nástropní malby, kde hodují všechny národy při nebeské hostině, roztančí alla Polacca. Na premonstrátský vršek totiž dorazí Wrocławska Orkiestra Barokowa s dirigentem Jarosławem Thielem, aby provedla barokní skladby, ve kterých dřímá polský duch: Telemannovy Koncerty, árie z Hasseho opery Zenobia a Vivaldiho Koncerty pro polského prince.

[nggallery id=77]

Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2008

Soubor Wroclawska Orkestra Barokowa hraje výtečně, jeho projev je uvolněný a technicky dokonalý – natolik, že se posluchačům téměř zdálo, že se hudebníci na nástropní malbě sálu chytají k orchestru připojit (nakonec se spokojili poslechem brilantního výkonu hostující Jany Semerádové v Telemannově Flétnovém koncertu).

Alla Polacca

Polish folklore in the instrumental works of G. Ph. Telemann and A. Vivaldi

Friday 8. 8. 2008, 8.00 pm
Summer Refectory of Strahov Monastery

Strahovské nádvoří 1, Prague 1

Wrocławska Orkiestra Barokowa (Poland)
Jarosław Thiel – violoncello, aritistic director

On the eight night of August, the spacious Summer Refectory of the Strahov Monastery filled up to its vaulted ceiling with the mural of an international heavenly feast with festive dance music. Wrocławska Orkiestra Barokowa with its conductor Jarosław Thiel appeared in a programme consisting of baroque compositions whose common element was their Polish character and inspiration: Telemann’s Concerti, arias from Hasse’s opera Zenobia and Vivaldi’s Concerti for the Polish Prince.

[nggallery id=77]

Alla Polacca

Polish folklore in the instrumental works of G. Ph. Telemann and A. Vivaldi

Friday 8. 8. 2008, 8.00 pm
Summer Refectory of Strahov Monastery
, Strahovské nádvoří 1, Prague 1

Wrocławska Orkiestra Barokowa (Poland)
Jarosław Thiel – violoncello, aritistic director

On the eight night of August, the spacious Summer Refectory of the Strahov Monastery filled up to its vaulted ceiling with the mural of an international heavenly feast with festive dance music. Wrocławska Orkiestra Barokowa with its conductor Jarosław Thiel appeared in a programme consisting of baroque compositions whose common element was their Polish character and inspiration: Telemann’s Concerti, arias from Hasse’s opera Zenobia and Vivaldi’s Concerti for the Polish Prince.

[nggallery id=77]