Dáma s hranostajem

Dáma s hranostajem

Renesanční podívaná inspirovaná slavným obrazem Leonarda da Vinciho

Cracovia Danza – taneční soubor (Polsko)
Romana Agnel – umělecká vedoucí, choreografie
Ars Cantus – hudební soubor (Polsko)
Tomasz Dobrzański – umělecký vedoucí
Paweł Winsczyk – režie
Martine Pichon a Monika Polak-Luścińska – kostýmy
Monika Polak-Luścińska – scéna

Pondělí 23. 7. 2007, 19:30 hod.
Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

„Když štěstí přijde, uchop jej pevně za okraj, říkám vám, za ním již nic nehledej.“
(Leonardo da Vinci)

Představení Dáma s hranostajem bylo inspirováno slavným Da Vinciho portrétem Cecilie Gallerani, milenky vévody milánského Lodovica Mora. Líčením známého příběhu o Cecilii a Lodovicovi publikum znovu prožilo atmosféru na dvoře vlivného rodu Sforzů. Nejbohatší vladař, uznávaný dobyvatel, patron umění i stavitel, který povolal mistra Leonarda do svých služeb, organizoval pro svou milovanou Cecilii velkolepá představení a jedinečné bály.

Náš spektákl se pokusil o rekonstrukci fragmentů baletního představení Il Paradiso, jehož sláva se ve své době šířila celou Evropou, a pro které Da Vinci navrhl kostýmy a scénu. Rekonstrukcí autentických choreografií se ujala Barbara Sparti, která bezesporu patří k vůdčím osobnostem a znalcům dobového tance. Kostýmy, navržené francouzským designérem Martinem Pichonem a Monikou Polak-Luścińskou, byly inspirovány dobovými ikonografiemi.

Dáma s hranostajem ožila na jevišti ABC
Dita Hradecká, LIDOVÉ NOVINY, 25.7.2007,

Téměř dokonalá podoba půvabné hlavní představitelky s dochovaným portrétem, zdařilé kostýmy a dramaturgicky přesně zvolená hudba přispěly k atmosféře večera. […] K nejpůsobivějším momentům patřila závěrečná scéna, kdy se tvář tanečnice „rozplyne“ a promění ve zmíněný Leonardův obraz.

Marc Niubò, HARMONIE, 2007/09 

[…] charakter celého představení byl píš než právě italský polský (včetně užití tanečních prvků, typických pro polský folklor). Romana Agnel, umělecká vedoucí a choreografka souboru Cracovia Danza ho však spolu s režisérem Pawlem Winsczykem připravila se vzletem i půvabem – jako jednu z každoročních okouzlujících podívaných, které by i v budoucnu měly mít ve festivalovém dění své významné místo.

Lady with an Ermine

Renaissance spectacle inspired by Leonardo Da Vinci´s famous painting

Cracovia Danza – dance ensemble (Poland)
Romana Agnel – artistic director, choreography
Ars Cantus – music ensemble (Poland)
Tomasz Dobrzański – artistic director
Paweł Winsczyk – direction
Martine Pichon & Monika Polak-Luścińska – costumes
Monika Polak-Luścińska – set design
Monday 23 July 2007, 7.30 pm
ABC Theatre, Vodičkova 28, Praha 1

“When luck turns up, sieze it firmly by the outside, I tell you, and don’t look for what follows.’’

(Leonardo da Vinci)

The performance was inspired by Leonardo da Vinci’s famous portrait of Cecilia Gallerani, the mistress of the Milanese Duke Ludovico Moro. This enactment of the well-known story of Cecilia and Ludovico took the audience on a historical excursion to the court of the influential Sforza family. This richest of leaders, respected conqueror, patron of the arts and builder, who summoned master Leonardo to his service, organised magnificent performances and incomparable balls for his beloved Cecilia.

The performance was an attempt at the reconstruction of fragments of the ballet performance ‘Il Paradiso’, whose fame spread throughout Europe at the time, and for which Leonardo da Vinci designed the costumes and décor. The reconstruction of the authentic choreography was the work of Barbara Sparti, without doubt one of the leading personalities and specialists on period dance. The costumes, designed by the French designers Martin Pichon and Monika Polak-Lúscínska, were inspired by period iconography.

Lady with an Ermine

Renaissance spectacle inspired by Leonardo Da Vinci´s famous painting

Cracovia Danza – dance ensemble (Poland)
Romana Agnel – artistic director, choreography
Ars Cantus – music ensemble (Poland)
Tomasz Dobrzański – artistic director
Paweł Winsczyk – direction
Martine Pichon & Monika Polak-Luścińska – costumes
Monika Polak-Luścińska – set design
Monday 23 July 2007, 7.30 pm
ABC Theatre, Vodičkova 28, Praha 1

“When luck turns up, sieze it firmly by the outside, I tell you, and don’t look for what follows.’’

(Leonardo da Vinci)

The performance was inspired by Leonardo da Vinci’s famous portrait of Cecilia Gallerani, the mistress of the Milanese Duke Ludovico Moro. This enactment of the well-known story of Cecilia and Ludovico took the audience on a historical excursion to the court of the influential Sforza family. This richest of leaders, respected conqueror, patron of the arts and builder, who summoned master Leonardo to his service, organised magnificent performances and incomparable balls for his beloved Cecilia.

The performance was an attempt at the reconstruction of fragments of the ballet performance ‘Il Paradiso’, whose fame spread throughout Europe at the time, and for which Leonardo da Vinci designed the costumes and décor. The reconstruction of the authentic choreography was the work of Barbara Sparti, without doubt one of the leading personalities and specialists on period dance. The costumes, designed by the French designers Martin Pichon and Monika Polak-Lúscínska, were inspired by period iconography.